VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Pilvipalvelut (TK00BG75) > 2023-2024

Pilvipalvelut

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG75
OPS: TK 2022
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ulvinen, Tero
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2022-2A, TK2022-2B8.1.2024 – 30.4.2024Tero UlvinenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää erilaisten pilvipalvelujen mm. pilvessä toimivien tietokantaratkaisujen toiminnan. Hän kykenee toteuttamaan vaatimusten mukaisen ratkaisun ja ylläpitämään sitä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 135 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 39 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 96 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tietokannat, käyttöjärjestelmät

Sisältö

Pilvipalvelujen periaatteita ja käyttöalueita
Pilvitietokannat (erit. dokumenttitietokannat), tiedonhallinta,
Sopivan pilvipalvelun testaus ja käyttäminen

Aluevaikuttavuus

Oppilaitoksen alueella liiketalouden sovelluskehitystä tekevillä ja myyvillä yrityksillä on opintojaksolla käsiteltäviä teknologioita käytössä.

Kansainvälisyys

Kurssi opettaa taitoja, jotka tukevat yrityksiä kehittämään liiketoimintaohjelmistoja maailmanlaajuisesti

Opiskelumateriaali

Moodlessa jaettavat materiaalit ja muut osoitetut materiaalit

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

Kuvattu opintojakson Moodlessa

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5).

Harjoittelu

---

Lisätietoja

---


Takaisin