VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Verkkoympäristön työkaluohjelmat (TK00BG73)

Verkkoympäristön työkaluohjelmat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG73
OPS: TK 2022 / 2023 / 2024
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026)
Lukukausi: Kevät / Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Salonen, Klaus / Niittykoski, Jukka / Ulvinen, Tero
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2022-2A, TK2022-2B8.1.2024 – 30.4.2024Jani PäivärintaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3003TK2023-2A, TK2023-2B19.8.2024 – 20.12.2024Tero UlvinenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2025-2026

Osaamistavoitteet

Web-sovellustyössä käytettävät uusimmat/tulevaisuuden työkalut ja käytänteet kuten lohkoketjut ja tekoäly. Opiskelija tunnistaa alan uusimpia tekniikkoja, käytänteitä ja virtauksia sekä tarpeita. Opiskelija osaa etsiä, arvioida ja ottaa hyötykäyttöön uusimpia apuvälineitä/käytänteitä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 135 h
- Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 80 h
- Itsenäistä opiskelua 55 h
Oman oppimisen arviointi sekä palautteen antaminen 2 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

HTML, CSS ja ohjelmoinnin perusteet esim. PHP:llä

Sisältö

Tutustuminen alan kulloinkin käytettäviin ja/tai tulevaisuudessa todennäköisesti käytettäviin eri kehitystekniikkoihin ja työkaluihin.

Aluevaikuttavuus

Huomioidaan alueen yritysten tarpeita/haasteita.

Kansainvälisyys

Huomioidaan alueen yritysten tarpeita/haasteita kansainvälisellä tulokulmalla.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama, pääosin englannin kielinen aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tehtävät, harjoitukset ja luennot.

Arviointikriteerit

5 = Opiskelja kykenee soveltamaan opittua myös muissa vastaavissa ympäristöissä sekä hyödyntämään viimeisimpiä standardeja ja tekniikoita. Hän osaa neuvoa ja opettaa uusimpia käytänteitä ja työkalujen käyttöä.
3 = Opiskelija osaa käyttää uusimpia työkaluja ja käytänteitä sekä kykenee esittämään niitten käyttöä.
1 = Opiskelija osaa käyttää uusimpia työkaluja ja käytänteitä.

Arviointimenetelmät

Harjoitukset, tehtävät ja luento. Numeroarvosana (0-5).


Takaisin