VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Käytettävyys ja saavutettavuus (TK00BG70) > 2023-2024

Käytettävyys ja saavutettavuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG70
OPS: TK 2022
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Rajala, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2022-2A, TK2022-2B8.1.2024 – 30.4.2024Päivi RajalaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää käytettävyyden, käyttökokemuksen ja saavutettavuuden keskeisen roolin verkkosivustoilla ja käyttöliittymissä. Opiskelija osaa arvioida käyttäjän ja asiantuntijan näkökulmasta sivustojen ja käyttöliittymien käytettävyyttä. Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää käytettävyyden arviointimenetelmiä ja saavutettavuuden kriteereitä. Opiskelija osaa suunnitella sivustoja ja käyttöliittymiä, jotka täyttävät käytettävyyden ja saavutettavuuden standardit, edistäen siten laadukasta käyttäjäkokemusta kaikille käyttäjille.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 24 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 57 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Web Design

Sisältö

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Käytettävyystutkimus
Käyttökokemus
Saavutettavuus
Käytettävyyden arvioinnin menetelmät
Asiantuntija-arviointi
Käyttäjätestaus

Aluevaikuttavuus

Käytettävyys ja saavutettavuus on tärkeä huomioida alueen yrityksien verkkoviestinnässä. Käyttäjäystävällisellä ja saavutettavalla verkkoviestinnällä yritykset saavat kilpailuetua.

Kansainvälisyys

Opintojakson sisältö tukee alueen kansainvälisten yritysten verkkoviestintään liittyviä tarpeita ja mahdollistaa verkkoviestinnän kehittämisen huomioiden kansainväliset haasteet ja käyttäjien erilaisuuden.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja verkkotuettu opetus

Arviointikriteerit

5: Opiskelija osaa arvioida erinomaisesti verkkosivuston käytettävyyttä, käyttäkokemusta ja saavutettavuutta
3: Opiskelija osaa arvioida hyvin verkkosivuston käytettävyyttä, käyttäkokemusta ja saavutettavuutta
1: Opiskelija osaa arvioida verkkosivuston käytettävyyttä, käyttäkokemusta ja saavutettavuudella

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi


Takaisin