VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > B-to-B markkinointi (TK00BG65) > 2023-2024

B-to-B markkinointi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TK00BG65
OPS: TK 2022
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Salonen, Klaus
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2022-2A, TK2022-2B8.1.2024 – 30.4.2024Monika KärkkäinenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa valmiudet toteuttaa luovasti ja tuloksellisesti markkinointia yrityksille ja yhteisöille käyttäen myös uusimpia digitaalisia menetelmiä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 81 h
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 30 h
- itsenäistä opiskelua 51 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Markkinoinnin 3C ja 4P mallit businesskäytössä ja digimarkkinoinnin SEO, SEM ja PPC sekä sähköpostimarkkinointi.

Aluevaikuttavuus

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen yritysten sekä kansainvälisen kaupan tarpeet.

Kansainvälisyys

Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen yritysten sekä kansainvälisen kaupan tarpeet.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Arviointikriteerit

5 - Opiskelija osaa laatia markkinointisuunitelman käyttäen erinomaisesti kaikkia opetuksessa opittuja työkaluja.
3 - Opiskelija osaa laatia markkinointisuunitelman käyttäen hyvin kaikkia opetuksessa esiteltyjä työkaluja.
1 - Opiskelija ymmärtää markkinointisuunitelman keskeisen sisällön ja hänellä on käsitys markkinointityössä käytettävistä työkaluista.

Arviointimenetelmät

Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin