VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2023 > Vuosi 2 > Liike-elämän englanti I (osa B) (TLTP0303)

Liike-elämän englanti I (osa B)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0303
OPS: TK 2023
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Auranen, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3023LT2023-2K19.8.2024 – 20.10.2024Päivi AuranenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3024LT2023-2M19.8.2024 – 20.10.2024Päivi AuranenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3025LT2023-2O, LT2023-2T19.8.2024 – 20.10.2024Päivi AuranenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3027LT2023-2W19.8.2024 – 22.12.2024Päivi AuranenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024
3028TK2023-2A, TK2023-2B6.1.2025 – 29.4.2025Päivi AuranenSuomi1.12.2024 – 12.1.2025
3030LT2023V-2K19.8.2024 – 15.12.2024Päivi AuranenSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy englannin kielen ammatilliseen kielenkäyttöön. Tavoitteena on kehittää kirjallista ja suullista taitoa työelämää varten. Opiskelija oppii ammattisanastoa. Opiskelijalla on mahdollisuus parantaa myös peruskielitaitoaan.

Opiskelijan työmäärä

54 h, joista 20 työjärjestyksessä ja 34 itsenäistä opiskelua.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen kurssit, ja Liike-elämän englanti A.

Sisältö

Ammattikieli ja sanasto. Dokumenttien tuottaminen ja lukeminen, suullisia tehtäviä, ryhmätöitä, harjoittelua ja itsenäistä opiskelua.

Aluevaikuttavuus

Opiskelijan englanninkielen ja -viestinnäntaito ovat oleellisia taitoja alueen kansainvälisissä työpaikoissa ja ksnsainvälisessä kaupassa.

Kansainvälisyys

Opiskelija harjoittelee toimimista erilaisissa työelämän tilanteissa ja ymmärtää, että kulttuuritausta onelementti, joka vaikuttaa kommunikaatioon työelämässä.

Opiskelumateriaali

Ohjaajan kurssilla ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luokkatyöskentelyä, pari- ja ryhmätyösketentelyä, itsenäistä opiskelua ja palutetta töistä.

Arviointikriteerit

Numeerinen arviointi (0-5).
5=Opiskelija kommunikoi sujuvasti ja omaa laajan sanavaraston sekä yleisesti että erikoisalallaan. Opiskelija pyrkii jatkuvasti kehittämään taitojaan.

3= Opiskelija ymmärtää ja tuottaa oman alansa tekstiä tai keskustelua vaikka ei vielä täysin sujuvasti. Opiskelija tuntee alansa sanastoa

1= Opiskelija ymmärtää tekstin/keskustelun pääasiat ja pyrkii osallistumaan. Opiskelija osaa alansa keskeistä sanastoa.
.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen ja aktiivisuus, tehtävät ja tentti.


Takaisin