VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 1 > WWW-sovellusten perusteet (TTKA0711)

WWW-sovellusten perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TTKA0711
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Salonen, Klaus
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TK2020-1A, TK2020-1B24.8.2020 – 20.12.2020Klaus SalonenSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy Internet-sivustojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin periaatteisiin ja teknikoihin.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa käytettävyydeltään toimiva Internet-sivuston.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 80 h.
- Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 30 h
- Itsenäistä opiskelua 50 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään Internet-sisällöntarjontaan. Opetussisältönä HTML, CSS-tyylitiedostot.
Jakson aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat Internet -sivuston.

Opiskelumateriaali

Opettajan määräämä materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa

5 käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
- kirjoittaa rajatulle kohderyhmälle alan teorioista, käsitteistä ja menetelmistä
- keskustella rajatun kohderyhmän kanssa alan asioista ja ilmiöistä

3 käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
- keskustella rajatun kohderyhmän kanssa alan keskeisimmistä asioista
- tuottaa kirjallista ja suullista alan perustietoa

1 tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät
- dokumentoida alan keskeisiä ilmiöitä
- kommunikoida alan keskeisistä asioista.

Arviointimenetelmät

Tasks and assignments.


Takaisin