VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > Vuosi 2 > Liike-elämän englanti I (osa B) (TLTP0303)

Liike-elämän englanti I (osa B)

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TLTP0303
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Auranen, Päivi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006LT2020-2K3.1.2022 – 1.5.2022Päivi AuranenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3007LT2020-2M23.8.2021 – 19.12.2021Camilla HaraldSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3008LT2020-2O, LT2020-2T23.8.2021 – 19.12.2021Päivi AuranenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3010TK2020-2A, TK2020-2B28.2.2022 – 1.5.2022Päivi AuranenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy englannin kielen ammatilliseen kielenkäyttöön. Tavoitteena on kehittää kirjallista ja suullista taitoa työelämää varten. Opiskelija oppii ammattisanastoa. Opiskelijalla on mahdollisuus parantaa myös peruskielitaitoaan.

Opiskelijan työmäärä

54 h, josta 26 työjärjestyksessä ja 28 itsenäistä opiskelua.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen kurssit, ja Liike-elämän englanti A.

Sisältö

Ammattikieli ja sanasto. Lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen ja kuunteleminen. Yleisimmät suulliset ja kirjalliset kielenkäyttötilanteet.

Opiskelumateriaali

Ohjaajan kurssilla ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tekstien lukemista, dokumenttien tuottamista, suullisia tehtäviä, ryhmätyöskentelyä, luentoja, harjoituksia, itsenäistä opiskelua.

Arviointikriteerit

Numeerinen arviointi (0-5).
5=Opiskelija kommunikoi sujuvasti ja omaa laajan sanavaraston sekä yleisesti että erikoisalallaan. Opiskelija pyrkii jatkuvasti kehittämään taitojaan.

3= Opiskelija ymmärtää ja tuottaa oman alansa tekstiä tai keskustelua vaikka ei vielä täysin sujuvasti. Opiskelija tuntee alansa sanastoa

1= Opiskelija ymmärtää tekstin/keskustelun pääasiat ja pyrkii osallistumaan. Opiskelija osaa alansa keskeistä sanastoa.
.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen ja aktiivisuus, tehtävät ja tentti.


Takaisin