VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Tietojenkäsittelyn koulutus (TK) > 2020 > HARJOITTELU (TK2020-1012)

HARJOITTELU

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: TK2020-1012
OPS: TK 2020
Taso: Tradenomi (AMK)
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa teoriassa oppimiaan tietoja käytäntöön sekä kehittää valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn. Harjoittelussa perehdytään koulutusohjelman suuntaavien opintojen tehtäväalueeseen. Harjoittelu syventää opiskelijan taitoja, lisää hänen työelämätuntemustaan, valmentaa häntä alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutusohjelman mukaista opiskelua. On suositeltavaa valita harjoittelupaikka, joka edistää henkilökohtaisen urasuunnitelman toteutumista.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Perusharjoittelu 10 op: ensimmäisen vuoden opinnot
Ammattiharjoittelu 20 op: riittävä määrä syventäviä opintoja. Suositus kahden opiskeluvuoden jälkeen

Sisältö

Opiskelija tutustuu työpaikan organisaation toimintaan, organisaatiokulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä. Harjoittelun tulee edistää kansainvälisyyttä, yrittäjyyttä ja ammattieettistä ajattelutapaa.


Takaisin