VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (T-LY) > 2009 > Vuosi 1 > Yrityksen kasvu ja muutoksen johtaminen (TYS0004)

Yrityksen kasvu ja muutoksen johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TYS0004
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: T-LY 2009
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2009-2010)
Laajuus: 6 op
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on luoda valmiuksia yrityksen kasvun ja muutoksen johtamiseen. Erityishuomiota kiinnitetään kasvuvaiheessa olevien yritysten keskeisten menestystekijöiden tunnitamiseen ja analysointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen.

Sisältö

Menestyksellinen liiketoiminta, strategiatyö ja kriittiset menestystekijät, yrityksen kasvu ja sen edellytykset, kasvua selittävät tekijät, kasvustrategiat, kasvuteoriat ja -mallit, johtajuuden perustehtävät ja haasteet, muutosjohtaminen.

Opiskelumateriaali

Carnall, C. Managing Change in Organization
Collins, Jim. 2005. Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?
Heinonen, J (toim.) 2005. Kasvun olemus ja reitit. Fokuksena suomalaiset pk-yritykset.
Lanning, H., Roiha, M. & Salminen, A. 1999. Matkaopas muutokseen.
Luentojen aikana ilmoitettava materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena: luennot. case-analyysit, kirjallisuusessee ja harjoitustyö.
Lähiopetus 24 h.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen keskusteluihin ja ryhmätöihin 40%
Kirjallisuusesseet ja harjoitustyö 60%


Takaisin