VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Archived Education > Business Know-How and Entrepreneurship (T-LY) > 2009 > Year 1 > Growing Company and Management of Change (TYS0004)

Growing Company and Management of Change

Structure Type: Study unit
Code: TYS0004
Type: Compulsory / Professional Studies
Curriculum: T-LY 2009
Level: Master of Business Administration
Year of Study: 1 (2009-2010)
Credits: 6 cr
Language of Instruction: Finnish

Learning Outcomes

Tavoitteena on luoda valmiuksia yrityksen kasvun ja muutoksen johtamiseen. Erityishuomiota kiinnitetään kasvuvaiheessa olevien yritysten keskeisten menestystekijöiden tunnitamiseen ja analysointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen.

Contents

Menestyksellinen liiketoiminta, strategiatyö ja kriittiset menestystekijät, yrityksen kasvu ja sen edellytykset, kasvua selittävät tekijät, kasvustrategiat, kasvuteoriat ja -mallit, johtajuuden perustehtävät ja haasteet, muutosjohtaminen.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Carnall, C. Managing Change in Organization
Collins, Jim. 2005. Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?
Heinonen, J (toim.) 2005. Kasvun olemus ja reitit. Fokuksena suomalaiset pk-yritykset.
Lanning, H., Roiha, M. & Salminen, A. 1999. Matkaopas muutokseen.
Luentojen aikana ilmoitettava materiaali.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena: luennot. case-analyysit, kirjallisuusessee ja harjoitustyö.
Lähiopetus 24 h.

Assessment Methods

Osallistuminen keskusteluihin ja ryhmätöihin 40%
Kirjallisuusesseet ja harjoitustyö 60%


Back