VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (T-LY) > 2009 > Vuosi 1 > Liiketoiminnan synnyttäminen ja suunnitelmalllinen kehittäminen (TYS0002)

Liiketoiminnan synnyttäminen ja suunnitelmalllinen kehittäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TYS0002
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: T-LY 2009
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2009-2010)
Laajuus: 6 op
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on kehittää valmiuksia uuden liiketoiminnan synnyttämiseen ja liiketoiminnan uudistamiseen. Opintojaksolla painotetaan innovatiivisuutta ja kykyä strategisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja muotoilemiseen toteutettavissa oleviksi konsepteiksi.

Sisältö

Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, toimivien yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnitaminen ja hyödyntäminen, ennakointimenetelmät, liiketoimintamallien analysointi ja uudistaminen, modernit liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen mallit kilpailukyvyn kehittämiskoinoina, strategisten vaihtoehtojen punnitseminen, strategian valinta ja strateginen positiointi.

Opiskelumateriaali

Hamel Gary(2000 tai uudempi) Leading the Revolution/Vallabkumouksen kärjessä
Kim, W Chan & Mauborgne Renée (2005) Sinisen meren strategia/Blue Ocean Strategy - How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant.
Mannermaa Mika (toim)(2000) Tulevaisuuden haltuunotto - Pk-yrityksen ennakoinnin käsikirja.
McKinsey & Company (2000) Ideasta kasvuyritykseksi.
Trout Jack & Hafren Gustav (2003) Erilaistu tai kuole: selviytyminen tappavan kilpailun aikakautena.
Muu opintojakson aikana ilmoitettava materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena: luennot, keskustelut, osallistujien yrityksiin/työpaikkoihin ja case-yrityksiin liittyvät analyysit, kirjallisuusesseet ja harjoitustyöt.
Lähiopetus (luennot, keskustelut tehtävistä/harjoitustöistä, ryhmätyöt: 24 lähituntia)

Arviointimenetelmät

Osallistuminen luennoille, keskusteluihin ja ryhmätyötehtäviin 35%
Kirjallisuuteen perustuvat tehtävät, harjoitustyöt sekä niiden raportointi 65%.


Takaisin