VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Archived Education > Business Know-How and Entrepreneurship (T-LY) > 2009 > Year 1 > Starting a Business and Planned Development (TYS0002)

Starting a Business and Planned Development

Structure Type: Study unit
Code: TYS0002
Type: Compulsory / Professional Studies
Curriculum: T-LY 2009
Level: Master of Business Administration
Year of Study: 1 (2009-2010)
Credits: 6 cr
Language of Instruction: Finnish

Learning Outcomes

Tavoitteena on kehittää valmiuksia uuden liiketoiminnan synnyttämiseen ja liiketoiminnan uudistamiseen. Opintojaksolla painotetaan innovatiivisuutta ja kykyä strategisten liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja muotoilemiseen toteutettavissa oleviksi konsepteiksi.

Contents

Uuden liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen, toimivien yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnitaminen ja hyödyntäminen, ennakointimenetelmät, liiketoimintamallien analysointi ja uudistaminen, modernit liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen mallit kilpailukyvyn kehittämiskoinoina, strategisten vaihtoehtojen punnitseminen, strategian valinta ja strateginen positiointi.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Hamel Gary(2000 tai uudempi) Leading the Revolution/Vallabkumouksen kärjessä
Kim, W Chan & Mauborgne Renée (2005) Sinisen meren strategia/Blue Ocean Strategy - How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant.
Mannermaa Mika (toim)(2000) Tulevaisuuden haltuunotto - Pk-yrityksen ennakoinnin käsikirja.
McKinsey & Company (2000) Ideasta kasvuyritykseksi.
Trout Jack & Hafren Gustav (2003) Erilaistu tai kuole: selviytyminen tappavan kilpailun aikakautena.
Muu opintojakson aikana ilmoitettava materiaali.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena: luennot, keskustelut, osallistujien yrityksiin/työpaikkoihin ja case-yrityksiin liittyvät analyysit, kirjallisuusesseet ja harjoitustyöt.
Lähiopetus (luennot, keskustelut tehtävistä/harjoitustöistä, ryhmätyöt: 24 lähituntia)

Assessment Methods

Osallistuminen luennoille, keskusteluihin ja ryhmätyötehtäviin 35%
Kirjallisuuteen perustuvat tehtävät, harjoitustyöt sekä niiden raportointi 65%.


Back