VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (T-LY) > 2005

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (T-LY 2005)

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK)
Alku: 21.9.2005
Laajuus: 90 op
Kesto: 3 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi12OP
 
TYS0000KAIKILLE YHTEISET SYVENTÄVÄT OPINNOT36
TYS0001Yrittäjyys ja pk-yrityksen johtaminen6
TYS0002Liiketoiminnan synnyttäminen ja suunnitelmalllinen kehittäminen6
TYS0003Tieto- ja osaamisresurssien johtaminen6
TYS0004Yrityksen kasvu ja muutoksen johtaminen6
TYS0005Integrated Marketing Communications6
TYS0007Toimintatutkimus ja aineiston keruumenetelmät6
 
TYS1000HENKILÖKOHTAISTA URAKEHITYSTÄ SYVENTÄVÄT OPINNOT24
TYS1000Asiakaslähtöinen liiketoiminta24
TYS1001Markkinoinnin johtaminen8
TYS1002Asiakassuhteen johtaminen5
TYS1003Kansainvälinen markkinointi5
TYS2000Osaamisresurssien ja talouden johtaminen24
TYS3000Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen24
TYS3001Toimintolaskenta ja tasapainotetut mittaristot6
TYS3002Onnistuneen toiminnanohjauksen lähtökohdat4
TYS3003PK-yrityksen toiminnanohjaus8
TYS3004Suuryrityksen toiminnanohjaus ja SAP R / 36
TYS4000PK-yrityksen kansainvälistyminen24
TYS4004Kansainvälistymisen taloudelliset puitteet88
TYS4002Internationella verksamhetsstrategier och nätverk8
TYS4003Kansainvälistyvän yrityksen johtaminen8
 
TYOOPINNÄYTETYÖ30