VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Informationsbehandling (T-ITE) > 2007V > Vuosi 4 > Kvalitetsledning (TDA0305)

Kvalitetsledning

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TDA0305
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: T-ITE 2007V
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2010-2011)
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Norrgård, Kenneth
Opetuskieli: Ruotsi

Toteutukset lukuvuonna 2010-2011

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
4T-IT-4DA, T-IT-4DI30.8.2010 – 17.12.2010Sören GranlundRuotsi20.8.2010 – 5.9.2010
5 3.1.2011 – 29.4.2011Sören GranlundRuotsi7.12.2010 – 9.1.2011

Osaamistavoitteet

Målsättningen är att studeranden sätter sig in i produkters och verksamheters kvalitetsstyrning och kan omsätta kunskaperna i praktiken. Studerande kan delta i kvalitetsutvecklingsarbete och förstår kvalitetens betydelse för ett företags eller en organisations resultat och kontinuitet.

Opiskelijan työmäärä

Totalt antal arbetstimmar: 81
- varav närstudier: 39 h
- varav självstudier: 42 h

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 39 h
- mistä ítsenäistä opiskelua: 42 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Inga förkunskaper krävs.

Sisältö

Kvalitet som begrepp och kvalitetens delfaktorer, kvalitetsstyrningens inverkan på arbetssamfundets resultat, historisk bakgrund, olika principer för kvalitetsutveckling, kvalitetssystem och deras användning som grund för fortsatt utveckling, totalkvalitet under produktionens livstid.

Opiskelumateriaali

Sandholm, L. 2001. Kvalitetsstyrning med totalkvalitet; verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet. Studentlitteratur. Lund.
Eklund & Fernlund 1998. Programkonstruktion med kvalitet – projekthantering och ISO 9000. Studentlitteratur. Lund.
Annat av läraren anvisat material.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Föreläsningar, övningar, projektarbeten och presentationer samt självstudier.

Arviointikriteerit

5
Studerande har aktivt deltagit i de lektioner som ingår i kursen och har visat utmärkt förståelse för kvalitetsstyrning och har via sina studieprestationer visat att han/hon kan omsätta kunskaperna i praktiken. Studerande är kapabel att delta i kvalitetsutvecklingsarbete och har utmärkta kunskaper när det gäller kvalitetens betydelse för ett företags eller en organisations resultat och kontinuitet.
3
Studerande har aktivt deltagit i de lektioner som ingår i kursen och engagerat sig i frågor som berör kvalitetsstyrning och har via sina studieprestationer gett prov på goda kunskaper. Studerande har bevisat sina kunskaper när det gäller kvalitetens betydelse för ett företags eller en organisations resultat och kontinuitet.
1
Studerande har deltagit i de lektioner som ingår i kursen och känner till grundläggande faktorer inom kvalitetsledning. Studerande har visat att han/hon har grundläggande kunskaper när det gäller kvalitetens betydelse för ett företags eller en organisations resultat och kontinuitet.

Arviointimenetelmät

Utvärdering av övningar, projektarbeten och presentationer samt skriftlig tentamen (50 %).


Takaisin