VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sähkölaitostekniikka (ST00BJ08) > 2023-2024

Sähkölaitostekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ08
OPS: SAT 2022 / 2022V
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SAT2022-2, SAT2022-2A, SAT2022-2B, SAT2022-2C, SAT2022-2D, VY-2-EE28.8.2023 – 16.12.2023Jari KoskiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3002SAT2022V-2, SAT2022V-2A, SAT2022V-2B28.8.2023 – 16.12.2023Jari KoskiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa yleiskäsityksen eli tunnistaa sähkölaitostekniikassa käytettävien kojeiden, kojeistojen ja sähköasemien rakenteet, tekniset ominaisuudet, valintaperusteet ja kehitysnäkymät. Opiskelija tuntee sähköverkkojen ilmiöiden perusteet ja niiden analysoinnissa käytettävät menetelmät.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Differentiaali- ja integraalilaskenta, MATLAB ja Simulink, Sähköenergiajärjestelmien perusteet, Vaihtovirtapiirit ja sähkömittaustekniikka.

Sisältö

Tehomuuntajien ominaisuudet, rakenne, sijaiskytkentä ja valintaperusteet ja sen sijaiskytkennän arvojen kokeellinen määrittäminen. Jakelumuuntamoiden, kojeistojen ja sähköasemien rakenteet, komponentit sekä tekniset ominaisuudet ja niiden valinta. Sähköverkon ja -johdon kuormitettavuuden ominaissuureiden laskenta ja sähköverkon hyväksytyn jännitetason kriteerit ja verkon jännitteen laskenta erilaisissa tilanteissa. Sähköverkon yleisimmät vikatilanteet ja niihin liittyvien ominaissuureiden laskenta. Sähkölaitteiden suurjännitekoestukset teoriassa ja käytännössä.

Opiskelumateriaali

Elovaara, Haarla: Sähköverkot 1 & 2 (Gaudeamus), Olavi Mäkinen: Sähkölaitokset, Olavi Mäkinen: Sähköverkot, Vesa Verkkonen: Sähkökojeet - muuntajat, Opettajan keräämä aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Teoriaopetus, PC-luokassa tehtäviä harjoituksia, laboratorioharjoituksia.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti tai aihepiirikokeet, laboratoriotyöselostukset.


Takaisin