VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 4 > Säädettyjen sähkökäyttöjen projekti (ISTS2303)

Säädettyjen sähkökäyttöjen projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS2303
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Nieminen, Juha
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005ST2018-4, ST2018-4A, ST2018-4B25.10.2021 – 19.12.2021Marko IskalaSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii yhdistämään usean aihepiirin tietoja säädettyihin sähkömoottorikäyttöihin liittyvän projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa työskennellä vastuullisena projektiryhmän jäsenenä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 54 h
Työjärjestyksessä olevaa opiskelua 28 h
Itsenäistä opiskelua 26 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Juonteet: Automaatio, Sähkökäytöt, Ohjauslogiikka

Sisältö

Projektissa yhdistetään juonteen eri opintojaksojen aihepiirejä laajemmaksi kokonaisuudeksi. Suunnittelun kohteena on säädettävän moottorikäytön sovellutus. Käytön mitoituksen lisäksi suunnitellaan sovellutuksen edellyttämät nopeus- ja momenttiohjeen ohjearvoketjut. Käyttöä voidaan myös testata laboratoriossa. Projektista laaditaan raportti ja kukin ryhmä esittää oman osuutensa kaikille opintojakson osallistujille.

Opiskelumateriaali

Erikseen sovittava materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu projektityöskentely pienryhmissä. Projekti voi sisältää myös lyhyitä opetusjaksoja.

Arviointikriteerit

5: osaa soveltaa opintokokonaisuuden sisältämiä asioita luovasti eri asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti soveltaa opintokokonaisuuden sisältämiä asioita
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintokokonaisuuden asioita

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu projektityöskentelyn aktiivisuuteen, projektin eri vaiheiden suunnitelmien ja toteutuksen laatuun ja loppuraportin ja esityksen laatuun.


Takaisin