VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 3 > Moottoriohjauksen projekti (ISTS2103)

Moottoriohjauksen projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS2103
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001ST2018-3, ST2018-3A, ST2018-3B, ST2018-3C, ST2018-3D4.1.2021 – 2.5.2021Marko Iskala, Timo RinneSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii yhdistämään usean aihepiirin tietoja sähkömoottorin ohjaukseen ja valvontaan liittyvän projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa työskennellä vastuullisena projektiryhmän jäsenenä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Juonteet: Automaatio, Sähkökäytöt, Ohjauslogiikka

Sisältö

Projektissa yhdistetään juonteen eri opintojaksojen aihepiirejä laajemmaksi kokonaisuudeksi. Aihepiirinä on esimerkiksi sähkömoottorikäytön kokonaisvaltainen suunnittelu. Suunnittelu sisältää moottorin, moottorilähdön älykkään ohjaimen ja taajuusmuuttajan mitoituksen. Kokonaisuus saadaan toimimaan liittämällä siihen logiikkaohjaus ja valvomototeutus.

Opiskelumateriaali

Erikseen sovittava materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu projektityöskentely pienryhmissä. Projekti voi sisältää myös lyhyitä opetusjaksoja.

Arviointikriteerit

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson asioita
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson asioita
5: osaa yhdistää opittuja asioita eri asiayhteyksissä

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu projektityöskentelyn aktiivisuuteen, projektin eri vaiheiden suunnitelmien ja toteutuksen laatuun ja loppuraportin ja esityksen laatuun.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin