VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Moottoriohjauksen projekti (ISTS2103) > 2021-2022

Moottoriohjauksen projekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ISTS2103
Tyyppi: Pakollinen valinnainen (vaihtoehtoinen) / Ammattiopinnot
OPS: ST 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2019-3, ST2019-3A, ST2019-3B, ST2019-3C, ST2019-3D3.1.2022 – 1.5.2022Marko Iskala, Timo RinneSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii yhdistämään usean aihepiirin tietoja sähkömoottorin ohjaukseen ja valvontaan liittyvän projektin eri vaiheissa. Opiskelija osaa työskennellä vastuullisena projektiryhmän jäsenenä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Juonteet: Automaatio, Sähkökäytöt, Ohjauslogiikka

Sisältö

Projektissa yhdistetään juonteen eri opintojaksojen aihepiirejä laajemmaksi kokonaisuudeksi. Aihepiirinä on esimerkiksi sähkömoottorikäytön kokonaisvaltainen suunnittelu. Suunnittelu sisältää moottorin, moottorilähdön älykkään ohjaimen ja taajuusmuuttajan mitoituksen. Kokonaisuus saadaan toimimaan liittämällä siihen logiikkaohjaus ja valvomototeutus.

Opiskelumateriaali

Erikseen sovittava materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu projektityöskentely pienryhmissä. Projekti voi sisältää myös lyhyitä opetusjaksoja.

Arviointikriteerit

1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson asioita
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson asioita
5: osaa yhdistää opittuja asioita eri asiayhteyksissä

Arviointimenetelmät

Arviointi perustuu projektityöskentelyn aktiivisuuteen, projektin eri vaiheiden suunnitelmien ja toteutuksen laatuun ja loppuraportin ja esityksen laatuun.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin