VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 3 > Yrityksen reaaliprosessit (IST3007)

Yrityksen reaaliprosessit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST3007
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaKieliIlmoittautuminen
3001TT2018-3, TT2018-3A, TT2018-3B, TT2018-3C, TT2018-3D4.1.2021 – 2.5.2021Suomi17.8.2020 – 10.1.2021
3002ST2018-3, ST2018-3A, ST2018-3B, ST2018-3C, ST2018-3D, VY-124.8.2020 – 20.12.2020Suomi17.8.2020 – 11.9.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin jälkeen selvittää yrityksen reaaliprosessin kulun ja siihen keskeisesti liittyvät käsitteet ja käsitteiden väliset yhteydet.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta lukujärjestykseen merkittyä opetusta 12 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Hankintatoimi ja -logistiikka, sisäinen logistiikka (tuotantoprosessi), läpimenoaika ja sen vaikutus sitoutuvaan pääomaan ja laatuun, jakelulogistiikka.

Opiskelumateriaali

Uusi-Rauva, Erkki; Miettinen, Asko; Kouri, Ilkka; Haverila, Matti J (2005),Teollisuustalous, infacts Oy (tai uudempi), opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää lähes kaikki opintojakson sisältöön kuuluvat käsitteet ja niiden väliset yhteydet.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää huomattavan määrän opintojakson sisältöön kuuluvista käsitteistä ja niiden välisistä yhteyksistä.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet.

Arviointimenetelmät

Tentti.


Takaisin