VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Yrityksen reaaliprosessit (IST3007) > 2021-2022

Yrityksen reaaliprosessit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST3007
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2019 / TT 2019
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaKieliIlmoittautuminen
3003TT2019-3A, TT2019-3B3.1.2022 – 1.5.2022Suomi1.12.2021 – 10.1.2022
3004ST2019-3, ST2019-3A, ST2019-3B, ST2019-3C, ST2019-3D, VY-123.8.2021 – 19.12.2021Suomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin jälkeen selvittää yrityksen reaaliprosessin kulun ja siihen keskeisesti liittyvät käsitteet ja käsitteiden väliset yhteydet.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta lukujärjestykseen merkittyä opetusta 12 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Hankintatoimi ja -logistiikka, sisäinen logistiikka (tuotantoprosessi), läpimenoaika ja sen vaikutus sitoutuvaan pääomaan ja laatuun, jakelulogistiikka.

Opiskelumateriaali

Uusi-Rauva, Erkki; Miettinen, Asko; Kouri, Ilkka; Haverila, Matti J (2005),Teollisuustalous, infacts Oy (tai uudempi), opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää lähes kaikki opintojakson sisältöön kuuluvat käsitteet ja niiden väliset yhteydet.
Arvosana 3: Opiskelija ymmärtää huomattavan määrän opintojakson sisältöön kuuluvista käsitteistä ja niiden välisistä yhteyksistä.
Arvosana 1: Opiskelija ymmärtää opintojakson sisältöön kuuluvat peruskäsitteet.

Arviointimenetelmät

Tentti.


Takaisin