VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Talousjohtaminen (SSYS1601) > 2022-2023

Talousjohtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1601
OPS: SSY 2021
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Koskinen, Ossi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004SSY2021-2Y1.1.2023 – 31.7.2023Johanna KaraaslanSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa talousjohtamisprosessien eri vaiheita
- itsenäisesti laatia toimintayksikön vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman
- arvioida toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: h
- mistä itsenäistä opiskelua: h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- Keskipitkän tähtäimen suunnittelu (KTS) sekä budjetointi ja toimintasuunnitelman laadinta
- Kassavirta-analyysi ja taselaskelman sisältö ja merkitys
- Talouden ja toiminnan seuranta erialaisilla mittareilla

Opiskelumateriaali

Opettajan erikseen määräämä materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luokka- ja verkko-opetus sekä kurssitehtävä

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija
- toteuttaa talousjohtamisprosessien eri vaiheita ohjattuna
- laatii toimintayksikön vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman ohjattuna
- arvioi esimerkinomaisesti toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta
Taso 3: Opiskelija
- toteuttaa talousjohtamisprosessien eri vaiheita ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- itsenäisesti laatii toimintayksikön vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman
- arvioi toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 5: Opiskelija
- osaa analysoida ja arvioida talousjohtamisprosessien eri vaiheita ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa
- itsenäisesti laatii toimintayksikön vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman
- arvioi analyyttisesti toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa

Arviointimenetelmät

Osallistuminen opetukseen 30%, Kurssitehtävä 30%, Tentti 40%


Takaisin