VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Työyhteisöviestintä (SSYS1506) > 2022-2023

Työyhteisöviestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1506
OPS: SSY 2021
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Kalliokoski, Eija
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003SSY2021-2Y1.8.2022 – 31.12.2022Pia LiedesSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata viestintätapahtuman ja tiedonhallinnan merkityksen työyhteisössä
- soveltaa erilaisia viestinnän menetelmiä
- tunnistaa ja kehittää omia viestintätaitojaan

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 54 h, josta
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 12 h
- itsenäistä ja ohjattua verkko-opetusta 42 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- Omien viestintätaitojen tunnistaminen ja kehittäminen,
- Työyhteisöt viestintätilanteina,
- Rakentava johtamisviestintä,
- Muutosviestintä

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja lähitunneilla tehtävät harjoitukset
Itsenäinen ja ohjattu verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 1 opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti viestintäajattelun ja tavoitteellisen viestinnän merkityksen
- hahmottaa viestintäosaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan
- kuvaa esimerkinomaisesti työyhteisöviestinnän eri näkökulmia.
Taso 3 opiskelija
- kuvaa viestintäajattelun ja ymmärtää tavoitteellisen viestinnän merkityksen ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa oman viestintäosaamisensa ja vuorovaikutustaitojensa tason ja soveltaa tietoa omassa viestinnässään
- on perehtynyt työyhteisöviestintään ja ymmärtää sen merkityksen.
Taso 5: opiskelija
- osaa analysoida ja arvioida omaa viestintäosaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa
- on perehtynyt monipuolisesti työyhteisöviestintään ja on sisäistänyt työyhteisöviestinnän kehittämisen merkityksen.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut lähituntiharjoitukset sekä numeerisesti arvioitava kirjallinen tehtävä (0-5).


Takaisin