VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Henkilöstöjohtaminen (SSYS1504) > 2022-2023

Henkilöstöjohtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1504
OPS: SSY 2022
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Häyry, Marjo-Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003SSY2022-1Y1.1.2023 – 31.7.2023Piia Uusi-KakkuriSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata henkilöstöjohtamisen keskeiset tavoitteet ja osa-alueet
- soveltaa perustellusti henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä eri asiayhteyksissä
- kuvata henkilöstöjohtamista ohjaavia lakeja ja sopimuksia sekä osaa hyödyntää niitä esihenkilötyössä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 162 h
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 21 h
- itsenäistä opiskelua 141 h

Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit organisaatiossa
- Työyhteisönkehittämissuunnitelma: Työhyvinvoinnin ja osaamisen johtaminen
- Ikäjohtaminen
- Eettinen johtaminen
- Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työsuhteeseen liittyvät erityiskysymykset

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetusta sekä itsenäistä opiskelua.

Arviointikriteerit

Taso 5: opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti henkilöstöjohtamisen keskeisiä prosesseja ja osa-alueita sekä soveltaa tietoa sosiaali- tai terveydenhuollon eri toimintaympäristöihin
- analysoi ja pohtii henkilöstöjohtamisen käsitteitä ja menetelmiä sekä niiden merkitystä osana esimiestyötä
- ymmärtää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet sekä soveltaa tietoa uudessa kontekstissa

Taso 3: opiskelija
- kuvaa henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit ja osa-alueet sekä soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa henkilöstöjohtamisen käsitteet ja menetelmät tutussa kontekstissa
- kuvaa työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia tutussa kontekstissa

Taso 1: opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti henkilöstöjohtamisen keskeisiä prosesseja ja osa-alueita
- kuvaa esimerkinomaisesti henkilöstöjohtamisen käsitteitä ja menetelmiä
- kuvaa esimerkinomaisesti työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia

Arviointimenetelmät

Oppimispäiväkirja ja kehittämistehtävä. Osallistuminen tunneille.


Takaisin