VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Hoitotyön harjoittelu kodinomaisissa toimintaympäristöissä (SH00BD11)

Hoitotyön harjoittelu kodinomaisissa toimintaympäristöissä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BD11
OPS: SH 2021 / 2021K / 2021VK / 2022 / 2022K / 2023 / 2023K / 2023VK / 2024 / 2024K
Taso: Sairaanhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024 / 2024 / 2024-2025 / 2025 / 2025-2026 / 2026 / 2026-2027 / 2027)
Laajuus: 7 op
Vastuuopettaja: Lehtola, Kirsi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SH2021-3A8.1.2024 – 31.7.2024Kirsi LehtolaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3002SH2021-3B8.1.2024 – 31.7.2024Kirsi LehtolaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3003SH2021-3C18.9.2023 – 31.12.2023Kirsi LehtolaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3004SH2021V-34K1.8.2024 – 15.12.2024Päivi AutioSuomi 
3005SH2021-34DK1.8.2024 – 29.10.2024Taina HuuskoSuomi 
3006SH2021-34CK1.8.2024 – 15.12.2024Teija HonkaniemiSuomi 
3007SH2022-3B1.1.2025 – 31.5.2025Kirsi LehtolaSuomi 
3008SH2022-3A1.1.2025 – 31.5.2025Johanna LatvalaSuomi 
3009SH2022-23CK1.4.2025 – 31.5.2025Riikka LehesvuoSuomi 

Alla oleva kuvaus koskee lukuvuotta: 2024-2025

Osaamistavoitteet

-Opiskelija tuntee ikääntyneiden hoito- ja palvelujärjestelmän moninaisuuden sekä niihin sijoittumisen ja maksumahdollisuuksien keinot.
-Opiskelija osaa laatia ja päivittää ikääntyneen hoito- ja palvelusuunnitelman.
-Opiskelija tuntee palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan tehtävät, Opiskelija ymmärtää johtamisen, moniammatillisuuden, yhteistyön ja jatkuvuuden merkityksen.
-Opiskelija ymmärtää sairaanhoitajan vastuun itsenäisessä työssä, esim. kotihoidossa ja potilaan hoitopolun seurannassa.
-Opiskelija osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoitomenetelmiä kuten näytteiden ottamisen ja haavanhoidon sekä kuntouttavaa työotetta potilas-/asiakaskohtaisesti.
-Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää ikääntyneiden hoitotyötä myös tulevaisuuden haasteet huomioiden.
-Opiskelija toteuttaa ohjatusti ja turvallisesti lääkehoitoa (Anja, verenohennuslääkkeet, päivystyslääkkeet) ja seuraa lääkehoidon vaikutuksia.
-Opiskelija toimii eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä. Opiskelija ymmärtää ohjauksen ja arvioinnin merkityksen omalle ammatilliselle kehittymiselleen ja on motivoitunut hoitotyöhön.

Opiskelijan työmäärä

7op, josta harjoittelua asiakastyössä viisi (5) viikkoa / 189 tuntia sisältäen harjoittelun infon ja palautteen yhteensä 4 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan harjoittelut, hoitotyön kliininen perusosaaminen, lääkehoidon perusosaaminen, lääkehoito-osaamisen syventäminen, ikääntyneen terveyden edistäminen ja hoitotyö.

Sisältö

Hoitotyön harjoittelu kodinomaisissa toimintaympäristöissä.

Aluevaikuttavuus

Tehdään pääsääntöisesti oman alueen työyhteisöissä.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus:
Opiskelija
- tuntee ikääntyneiden hoito- ja palvelujärjestelmän, osaa laatia ja päivittää ikääntyneen hoito- ja palvelusuunnitelman
- tuntee palvelutalon vastaavan sairaanhoitajan tehtävät, ymmärtää johtamisen sekä moniammatillisuuden merkityksen sekä sairaanhoitajan vastuun itsenäisessä työssä
- osaa suunnitella ja kehittää ikääntyneiden hoitotyötä myös tulevaisuuden haasteet huomioiden
- osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoitomenetelmiä, kuntouttavaa työotetta potilaskohtaisesti sekä toteuttaa turvallisesti lääkehoitoa
- toimii eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä.
- ymmärtää ohjauksen ja arvioinnin merkityksen omalle ammatilliselle kehittymiselleen ja on motivoitunut hoitotyöhön.

Hylätty suoritus:
Opiskelija
- ei tunne ikääntyneiden hoito- ja palvelujärjestelmää eikä osaa laatia ja päivittää ikääntyneen hoito- ja palvelusuunnitelmaa
- ei ymmärrä sairaanhoitajan tehtäviä tai vastuuta eikä johtamisen tai moniammatillisuuden merkitystä
- ei osaa suunnitella ja kehittää ikääntyneiden hoitotyötä tulevaisuuden haasteet huomioiden
- ei osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoitomenetelmiä, kuntouttavaa työotetta potilaskohtaisesti tai toteuttaa turvallisesti lääkehoitoa
- ei toimi eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä.
- ei ymmärrä ohjauksen ja arvioinnin merkitystä omalle ammatilliselle kehittymiselleen tai ei ole motivoitunut hoitotyöhön.

Arviointimenetelmät

Käytännön harjoittelun ja oppimistehtävien hyväksytty suoritus

Harjoittelu

Harjoittelupaikat:
Kotihoito, palvelukodit, kotisairaanhoito, kotisairaala

Lisätietoja

Opintojaksopalaute annetaan Spark-järjestelmän kautta.


Takaisin