VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Hoitotyön ruotsi III (SH00BC92) > 2023-2024

Hoitotyön ruotsi III

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC92
OPS: SH 2021 / TH 2021
Taso: Sairaanhoitaja (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Wähä, Anne
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001TH2021-3A15.2.2024 – 31.5.2024Anne WähäSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3002SH2021-3A8.1.2024 – 31.5.2024Anne WähäSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3003SH2021-3B8.1.2024 – 31.5.2024Anne WähäSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3004SH2021-3C8.1.2024 – 31.5.2024Anne WähäSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää taitoaan oman ammattialansa suullisessa viestintässä. Opiskelija toimii ruotsin kielellä oman alansa asiakastilanteissa ja tiedostaa alan viestinnän erityispiirteet. Opiskelija keskustelee ammatillisista aiheista ja hankkii syventävää tietoa valitsemastaan ammatillisesta osa-alueesta. Opiskelija käyttää ruotsia hankkiessaan tietoa opiskelujensa aikana sekä työelämässä. Opiskelija asennoituu myönteisesti kielten oppimiseen


Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 1op
- 27h
- työjärjestyksessä 12h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Hoitotyön ruotsi I ja II

Sisältö

Oman ammattialan tekstit, työelämän viestintätilanteet, pääpaino sanaston laajentamisessa ja suullisissa harjoituksissa, oppisisältö on integroitu omaan ammattialaan.


Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen yritysten palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia monikulttuurisessa työyhteisössä ja erilaisten asiakkaiden kanssa.

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa/aikana

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät, pari-ja ryhmätyöt, vuorovaikutteinen oppiminen, keskustelut

Arviointikriteerit

Taitotaso 5
Opiskelija osaa ja selviytyy hyvin erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa ja hallitsee rakenteet hyvin ja osaa käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija osaa käyttää idiomaattisesti ja laajasti oman alan sanastoa ja ilmaisuja. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen. Opiskelija haluaa koko ajan kehittää kielitaitoaan.


Taitotaso 3
Opiskelija osaa ja selviytyy kohtalaisesti tavallisimmista ennakoitavista työelämän kielenkäyttötilanteista ja osaa käyttää rakenteita ja fraaseja viestinnässään kutakuinkin idiomaattisesti. Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana opittua oman alan sanastoa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 1
Opiskelija osaa ja pystyy osallistumaan tavallisimpiin ennakoitaviiin työelämän kielenkäyttötilanteisiin ja osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita ja yksittäisiä sanoja viestinnässään. Opiskelija osaa kehittää kurssin aikana oman alan sanaston hallintaa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt harjoitustyöt, suullinen arviointi, numeerinen arviointi 0-5

Lisätietoja

Toisen kotimaisen kielen osalta tutkintotodistukseen merkitään sanallinen arvosana (hyvä/tyydyttävä) valtioneuvoston asetuksen suomen ja ruotsin kielen osoittamisesta valtionhallinnossa (481/2003) mukaisesti. Kirjallinen ja suullinen kielitaito arvioidaan erikseen. Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti ammattikorkeakoulun arvosanat 1-3 vastaavat lain 424/2003 edellyttämän kielitaidon arvioinnissa sanallista arvosanaa tyydyttävä ja arvosanat 4-5 arvosanaa hyvä. Tutkintotodistuksen merkintä korvaa erillisen kielitodistuksen.

Opintojakson jälkeen merkitään sanallinen arvosana suullisesta kielitaidosta.
Kurssipalaute annetaan Spark-järjestelmän kautta


Takaisin