VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Terveydenhoitajakoulutus (TH) > 2021

Terveydenhoitajakoulutus (TH 2021)

Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 9.8.2021
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
TH2021-SH2021-CATEGORY-1000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
 
TH2021-1001Kieli- ja viestintäosaaminen14
SH00BC89Hoitotyön englanti3
SH00BC90Hoitotyön ruotsi I2
SH00BC91Hoitotyön ruotsi II2
SH00BC92Hoitotyön ruotsi III1
SH00BC93Sosiaali- ja terveysalan viestintä3
SH00BC94Ohjaus ja omahoidon tukeminen3
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
 
TH2021-1002Ammatillisuuden kehittyminen8
SH00BC25Orientoituminen korkeakouluopiskeluun2
SH00BC26Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmät3
SH00BC27Client Service Competency and Cultural Diversity3
 
TH2021-1003Työ- ja asiakas / potilasturvallisuus13
SH00BC28Työ- ja potilasturvallisuuden edistäminen5
SH00BC29Lääkehoidon perusosaaminen4
SH00BC30Lääkehoito-osaamisen syventäminen4
 
TH2021-1004Perheen hoitotyö ja terveyden edistäminen18
SH00BC35Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen3
SH00BC31Seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä naisen hoitotyö4
SH00BC32Lasten ja nuorten terveys ja hoitotyö4
SH00BC33Terveysosaaminen vastaanottotyössä4
SH00BC34Ikääntyneen terveyden edistäminen ja hoitotyö3
 
TH2021-1005Hoitotyön teoreettiset lähtökohdat ja hoitotyön kehittäminen17
SH00BC36Hoitotiede, hoitotyön etiikka ja näyttöön perustuva toiminta4
SH00BC37Tutkimus- ja kehittämistyön lähtökohdat3
SH00BC38Tutkimusmenetelmät4
SH00BC39Basics of Welfare Technology3
SH00BC40Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen3
 
TH2021-1006Kliininen hoitotyö35
SH00BC48Anatomia ja fysiologia sekä patologia5
SH00BC42Hoitotyön kliininen perusosaaminen6
SH00BC43Sisätautien ja syöpätautien hoitotyö6
SH00BC44Mielenterveys- ja päihdehoitotyö sekä väkivaltatyö6
SH00BC45Kirurginen ja perioperatiivinen hoitotyö6
SH00BC46Palliatiivinen hoitotyö3
SH00BC47Working with Clients with Disabilites3
 
TH2021-1007Opinnäytetyö15
SH00BD02Opinnäytetyön suunnittelu5
SH00BD03Opinnäytetyön toteutus5
SH00BD04Opinnäytetyön raportointi5
 
TH2021-1010Terveydenhoitajatyön syventävät opinnot33
TH00BE42Yleissairaanhoitajan asiantuntijuus1
STHA1201Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö4
STHA1101Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö4
STHA1102Lapsen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyö5
STHA1103Työterveyshuolto4
STHA1106Ikääntyneen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö2
TH00BE39Seksuaalikasvatus2
TH00BE37Monialainen perhekeskeinen työ sosiaali- ja terveysalalla3
TH00BE38Mielenterveyden tukeminen terveydenhoitajan työssä3
STHA1203Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö, Kehittämistehtävä5
 
TH2021-1008Harjoittelu85
SH00BD05Vuorovaikutusosaamisen harjoittelu4
SH00BD06Hoitotyöhön perehtyminen erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä10
SH00BD07Hoitotyön harjoittelu mielenterveys- ja päihdehoitotyön toimintaympäristöissä10
SH00BD08Hoitotyön harjoittelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaympäristössä I10
SH00BD09Hoitotyön harjoittelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sairaalaympäristössä II10
SH00BD10Hoitotyön harjoittelu lasten hoitotyön ja avoterveydenhuollon toimintaympäristöissä7
TH00BE67Kotihoidon ja terveyden edistämisen harjoittelu7
STHH0005Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu8
STHH0006Lapsen, kouluikäisen ja nuoren terveydenhoitajatyön harjoittelu13
STHH0007Työterveyshuollon harjoittelu6
 
TH2021-1009Vapaasti valittavat opinnot2