VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Orientoituminen korkeakouluopiskeluun (SH00BC25) > 2023-2024

Orientoituminen korkeakouluopiskeluun

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SH00BC25
OPS: SH 2022K / 2023 / 2023K / 2023VK
TH 2023
Taso: Sairaanhoitaja (AMK) / Terveydenhoitaja (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023 / 2023-2024 / 2024)
Lukukausi: Kevät / Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Alaniemi, Ritva
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3012TH2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Sanna SaikkonenSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3013SH2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Teija HonkaniemiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3014SH2023-1B1.8.2023 – 31.12.2023Taina HuuskoSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3015SH2023-1CK1.1.2024 – 28.4.2024Anu Ylikahri, Miia JoensuuSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3017SH2023V-1K1.1.2024 – 28.4.2024Miia JoensuuSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija orientoituu koulutusohjelmansa rakenteeseen ja tutkintonsa suoritusvaatimuksiin sekä osaa laatia oman opinto-ohjelmansa. Hän tuntee ammattikorkeakoulun toiminnot, oppimisympäristön ja -yhteisön sekä tutustuu omaan ryhmäänsä. Hänelle muodostuu hyvät valmiudet opintojen aloittamiseen.
Opiskelija osaa käyttää VAMK:in tietojärjestelmiä ja osaa työvälineohjelmien peruskäytön.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 54 tuntia, josta lähiopetusta/ohjausta 22 tuntia ja itsenäistä opiskelua 32 tuntia, joka sisältää tulohaastattelun.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Opintojaksoon kuuluu ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan, terveydenhoitajan, harjoittelukoordinaattorin, papin ja kansainvälisen opiskelijavaihdon sekä VAMOKin antama informaatio. Sekä turvallisuudesta tietoa ja kirjaston informaatikon ohjaus tiedonhaun välineistä. Opintojaksoon sisältyy myös Vamk:n järjestelmien sekä työvälineohjelmien peruskäyttö.
Opintojaksoon kuuluvasta opiskelijoiden ryhmäyttämisestä ja Vaasaan tutustumisesta huolehtii opiskelijajärjestö VAMOK.

Kansainvälisyys

Eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden yhteistyön tukeminen

Opiskelumateriaali

Opettaja kertoo opintojakson alussa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, keskustelu

Arviointikriteerit

Taso 5 Opiskelijalle on muodostunut erinomaiset valmiudet opintojensa aloittamiseen
Taso 3 Opiskelijalle on muodostunut hyvät valmiudet opintojensa aloittamiseen
Taso 1 Opiskelijalle on muodostunut riittävät valmiudet opintojensa aloittamiseen

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, harjoitusten ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Infoihin osallistuminen 100%.
Arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.


Takaisin