VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 4 > Akku voimanlähteenä ja hybriditekniikka (TT00BI93)

Akku voimanlähteenä ja hybriditekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI93
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2026-2027)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hautala, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sähköisen tehonsiirtojärjestelmän periaatteet ja termistöä. Opiskelija pystyy keskustelemaan akkuratkaisuista, sähköajoneuvojen voimalinjoista sekä energiankulutuksesta sähköverkon sekä yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija tuntee ajoneuvokäytön sähköisten voimalinjojen perusteet sekä akkujen edut erilaisissa sovelluksissa. Opiskelija tuntee akkuteknologian teknisiä ratkaisuja ja osaa perustella sähköajoneuvon voimajärjestelmän mitoitusvaatimuksia.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 45 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tekniikan alan perusopinnot.

Sisältö

Sähköisen voimansiirron sekä hybridivoimansiirron edut ja sanasto. Ajoneuvokäytön perusteet ja sähkömoottorin sekä akuston mitoituksen perusteet. Akun hallinta. Sähkötehon muokkaimet.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, verkko-opiskelu ja itsenäisesti suoritettavat harjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija pystyy luovaan ongelmanratkaisuun lähes kaikissa opintojakson sisältöön liittyvissä tehtävissä.
Arvosana 3: Opiskelija kykenee ratkaisemaan opintojakson keskeisiin sisältöihin liittyviä soveltavia tehtäviä.
Arvosana 1: Opiskelija osaa ratkaista opintojakson keskeisiin sisältöihin liittyviä perustehtäviä.

Arviointimenetelmät

Opettajan arvio, harjoitustehtävät, tentti.


Takaisin