VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Akku voimanlähteenä ja hybriditekniikka (TT00BI93) > 2023-2024

Akku voimanlähteenä ja hybriditekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI93
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Hautala, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ET2020-4, ET2020-4A, ET2020-4B, ET2021-3A, IT2020-4, IT2020-4A, IT2020-4B, IT2020-4C, KT2020-4, KT2020-4A, KT2020-4B, KT2020-4C, ST2020-4, ST2020-4A, ST2020-4B, ST2020-4C, ST2020-4D, ST2020V-4, ST2020V-4A, ST2020V-4B, TT2020-4, TT2020-4A, TT2020-4B, TT2020-4C, TT2020V-4, TT2020V-4A, TT2020V-4B, YT2020-4, YT2020-4A, YT2020-4B28.8.2023 – 16.12.2023Jukka HautalaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sähköisen tehonsiirtojärjestelmän periaatteet ja termistöä. Opiskelija pystyy keskustelemaan akkuratkaisuista, sähköajoneuvojen voimalinjoista sekä energiankulutuksesta sähköverkon sekä yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija tuntee ajoneuvokäytön sähköisten voimalinjojen perusteet sekä akkujen edut erilaisissa sovelluksissa. Opiskelija tuntee akkuteknologian teknisiä ratkaisuja ja osaa perustella sähköajoneuvon voimajärjestelmän mitoitusvaatimuksia.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tekniikan alan perusopinnot.

Sisältö

Sähköisen voimansiirron sekä hybridivoimansiirron edut ja sanasto. Ajoneuvokäytön perusteet ja sähkömoottorin sekä akuston mitoituksen perusteet. Akun hallinta. Sähkötehon muokkaimet.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, verkko-opiskelu ja itsenäisesti suoritettavat harjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija pystyy luovaan ongelmanratkaisuun lähes kaikissa opintojakson sisältöön liittyvissä tehtävissä.
Arvosana 3: Opiskelija kykenee ratkaisemaan opintojakson keskeisiin sisältöihin liittyviä soveltavia tehtäviä.
Arvosana 1: Opiskelija osaa ratkaista opintojakson keskeisiin sisältöihin liittyviä perustehtäviä.

Arviointimenetelmät

Opettajan arvio, harjoitustehtävät, tentti.


Takaisin