VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Tutkimusviestintä (SAPA0704) > 2021-2022

Tutkimusviestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0704
OPS: SA 2020
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Nyman, Ahti
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004SA2020-2A1.1.2022 – 31.7.2022Maarit JänttiSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005SA2020-2B1.1.2022 – 31.7.2022Maarit JänttiSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3006SA2020-2C1.1.2022 – 31.7.2022Maarit JänttiSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tutkimusviestinnän periaatteet ja soveltaa niitä.
- ymmärtää viestintätaitonsa jatkuvan kehittämisen merkityksen.
- arvioida tutkimusraportteja tieteen periaatteiden näkökulmasta
- tutkimusraportin laatimisen prosessin vaiheet
- raportoida tutkimus/kehittämistyön tulokset suullisesti ja kirjallisesti.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tutkimustoiminta I

Sisältö

Tutkimusviestinnän periaatteet, opinnäytetyön kirjoittaminen Tutkimusraportin rakenne, tyyli ja kieli sekä erilaisten lähteiden käyttäminen.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää tutkivan oppimisen taitojaan vastatakseen paremmin alueellisiin kehittämistavoitteisiin.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmä- ja parityöt, itsenäinen opiskelu ja yksilölliset harjoitustehtävät, tentti.

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja omaa erittäin hyvät valmiudet opinnäytetyön kirjoittamiseen
- osaa ilmaista itseään selkeästi ja kiinnostavasti ja osoittaa valmiutta kehittää taitojaan edelleen


Taso 3
Opiskelija
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja omaa hyvät valmiudet opinnäytetyön kirjoittamiseen
- osaa ilmaista itseään sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti


Taso 1
Opiskelija
- osaa kuvata tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja saa valmiudet opinnäytetyön kirjoittamiseen

Arviointimenetelmät

Hyväksytyt harjoitustehtävät. Tentti (numeerinen arviointi 0-5).


Takaisin