VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Monikulttuurinen työ (SAPA0403) > 2021-2022

Monikulttuurinen työ

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0403
OPS: SA 2020 / 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022 / 2022)
Lukukausi: Syksy / Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Weber, Susanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004SA2020V-12K1.1.2022 – 31.7.2022Aira BraggeSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3005SA2020-2A1.8.2021 – 31.12.2021Aira BraggeSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3006SA2020-2B1.8.2021 – 31.12.2021Aira BraggeSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3007SA2020-2C1.8.2021 – 31.12.2021Aira BraggeSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
­- monikulttuurisen työn peruskäsitteet
­- monikulttuurisen työn toimintaa ohjaavat toimintaohjeet
­- soveltaa aihepiirin teoriapohjaa ja suunnitella toimintaa monikulttuuristen asiakkaiden kanssa tavoitteellisesti
­- työskennellä monikulttuuristen asiakkaiden kanssa tavoitteellisesti
­- hyödyntää yhteiskunnan tarjoamia erilaisia tukimuotoja ja palveluita monikulttuuristen asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä
­- hyödyntää ja soveltaa monikulttuurisen työn menetelmiä

Opiskelijan työmäärä

Opettajan jakson alussa ilmoittama työmäärä

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Maahanmuuton taustoja ja ihmisten liikkuvuuden syitä
Monikulttuurisuuden käsitteet
Kulttuurien kohtaaminen ja kulttuurisensitiivisyys
Monikulttuurinen muutos suomalaisessa yhteiskunnassa
Kotouttamis- ja maahanmuuttopolitiikan painopisteet
Intergraatio yhteiskunan haasteena
Monikulttuurinen sosiaalialan työ palvelujärjestelmässä
Maahanmuutto- ja kotoutumislainsäädäntö
Maahanmuuttajapalvelut sekä kotouttamisprosessi
Yleiset palvelut ja kotoutumisen tukeminen
Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö
Moniammatillisen monikulttuurisen työn verkosto

Aluevaikuttavuus

Monikulttuurinen työ alueellisesti

Kansainvälisyys

Monikulttuurinen työ globaalisti

Opiskelumateriaali

Opettajan jakson alussa ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opettajan jakson alussa ilmoittamat menetelmät

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
­- toimia annettujen tavoitteiden mukaisesti monikulttuuristen asiakkaiden osana moniammatillista tukiverkostoa
­- etsiä tietoa tietolähteestä yksittäisen tilanteeseen.

Taso 3: Opiskelija osaa
­- koordinoida erilaisten yhteistyötahojen tavoitteiden toteutumista monikulttuurisessa työssä
­- hakea tietoa alan tietolähteistä

Taso 5: Opiskelija osaa
­- koordinoida ja toimia vastuullisesti ja itsenäisesti moniammatillisten yhteistyötahojen kanssa monikulttuurissa työssä
­- valita tilanteeseen sopivat tietolähteet ja osaa hakea niistä oleellista tietoa

Arviointimenetelmät

Opettajan jakson alussa ilmoittamat menetelmät


Takaisin