VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Monikulttuurinen työ (SAPA0403) > 2019-2020

Monikulttuurinen työ

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0403
OPS: SA 2018 / 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020 / 2020)
Lukukausi: Syksy / Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliLähiop.Ilmoittautuminen
4S-SA-2A2.9.2019 – 22.12.2019Riikka KoivulaSuomi33 h19.8.2019 – 9.9.2019
5S-SA-2B28.10.2019 – 22.12.2019Ahti NymanSuomi33 h19.8.2019 – 9.9.2019
6S-SA-1VK, S-SA-2VK6.1.2020 – 24.5.2020Riikka KoivulaSuomi20 h16.12.2019 – 14.1.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
­- monikulttuurisen työn peruskäsitteet
­- monikulttuurisen työn toimintaa ohjaavat toimintaohjeet
­- soveltaa aihepiirin teoriapohjaa ja suunnitella toimintaa monikulttuuristen asiakkaiden kanssa tavoitteellisesti
­- työskennellä monikulttuuristen asiakkaiden kanssa tavoitteellisesti
­- hyödyntää yhteiskunnan tarjoamia erilaisia tukimuotoja ja palveluita monikulttuuristen asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä
­- hyödyntää ja soveltaa monikulttuurisen työn menetelmiä

Opiskelijan työmäärä

Opettajan jakson alussa ilmoittama työmäärä

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita

Sisältö

Maahanmuuton taustoja ja ihmisten liikkuvuuden syitä
Monikulttuurisuuden käsitteet
Kulttuurien kohtaaminen ja kulttuurisensitiivisyys
Monikulttuurinen muutos suomalaisessa yhteiskunnassa
Kotouttamis- ja maahanmuuttopolitiikan painopisteet
Intergraatio yhteiskunan haasteena
Monikulttuurinen sosiaalialan työ palvelujärjestelmässä
Maahanmuutto- ja kotoutumislainsäädäntö
Maahanmuuttajapalvelut sekä kotouttamisprosessi
Yleiset palvelut ja kotoutumisen tukeminen
Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö
Moniammatillisen monikulttuurisen työn verkosto

Aluevaikuttavuus

Monikulttuurinen työ alueellisesti

Kansainvälisyys

Monikulttuurinen työ globaalisti

Opiskelumateriaali

Opettajan jakson alussa ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opettajan jakson alussa ilmoittamat menetelmät

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
­- toimia annettujen tavoitteiden mukaisesti monikulttuuristen asiakkaiden osana moniammatillista tukiverkostoa
­- etsiä tietoa tietolähteestä yksittäisen tilanteeseen.

Taso 3: Opiskelija osaa
­- koordinoida erilaisten yhteistyötahojen tavoitteiden toteutumista monikulttuurisessa työssä
­- hakea tietoa alan tietolähteistä

Taso 5: Opiskelija osaa
­- koordinoida ja toimia vastuullisesti ja itsenäisesti moniammatillisten yhteistyötahojen kanssa monikulttuurissa työssä
­- valita tilanteeseen sopivat tietolähteet ja osaa hakea niistä oleellista tietoa

Arviointimenetelmät

Opettajan jakson alussa ilmoittamat menetelmät


Takaisin