VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Ammatillinen kasvu I (SAPA0102) > 2021-2022

Ammatillinen kasvu I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0102
OPS: SA 2020V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2020-1A1.8.2020 – 20.6.2021Heidi BlomSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3002SA2020-1B24.8.2020 – 20.6.2021Heli HuhtaSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3003SA2020-1C24.8.2020 – 20.6.2021Tiina JärveläSuomi17.8.2020 – 10.1.2021
3004SA2020V-12K1.8.2021 – 31.12.2021Ahti NymanSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

* käynnistää oman ammatillisen portfoliotyöskentelynsä.

* hyödyntää portfoliota ammatillisen kasvun välineenä ja ymmärtää pitkäjänteisen ammatillisen kasvuprosessin hyödyn.

Portfoliotyöskentelyn painopisteenä yksilön näkökulma.

Sisältö

* Yleisten ja ammatillisten kompetenssien perusteet
* Portfoliotyöskentelyn ohjeistus ja sisältö
* Oman oppimisen reflektointi
* Menetelmäpakin sisällön keräämisen aloitus

Aluevaikuttavuus

Opiskelija selvittää työelämän osaamistarpeita ja ryhtyy rakentamaan omaa osaamistaan tavoitteellisesti.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimiakseen myös kansainvälisillä työkentillä.

Opiskelumateriaali

Helminen, Jari (toim) 2016. Sosiaaliohjaus -lähtökohtia ja käytäntöjä. Edita. Helsinki.
Raatikainen, Eija, Rahikka Anne, Saarnio Tuula ja Vepsä Päivi (2019). Ammattina sosionomi. Sanoma Pro Oy, Helsinki.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty

Opiskelija osaa

* valita itselleen sopivan portfolio –työskentelytavan
* perustella ja hyödyntää keräämäänsä menetelmätyökalupakkia
* käynnistää saamiensa arviointien pohjalta omaa ammatillista kasvuaan ammattieettisten ja vastuullisten periaatteiden mukaisesti


Takaisin