VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2018V > Vuosi 2 > Tutkimusviestintä (SAPA0704)

Tutkimusviestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0704
OPS: SA 2018V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Kalliokoski, Eija
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-2A6.1.2020 – 24.5.2020Marianne Waltermann, Pia LiedesSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
2S-SA-2B6.1.2020 – 24.5.2020Marianne Waltermann, Pia LiedesSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
3001SA2019-2A24.8.2020 – 20.6.2021Maarit JänttiSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002SA2019-2B24.8.2020 – 20.6.2021Maarit JänttiSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3003SA2018V-23K24.8.2020 – 20.12.2020Maarit JänttiSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tutkimusviestinnän periaatteet ja soveltaa niitä.
- ymmärtää viestintätaitonsa jatkuvan kehittämisen merkityksen.
- arvioida tutkimusraportteja tieteen periaatteiden näkökulmasta
- tutkimusraportin laatimisen prosessin vaiheet
- raportoida tutkimus/kehittämistyön tulokset suullisesti ja kirjallisesti.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tutkimustoiminta I

Sisältö

Tutkimusviestinnän periaatteet, opinnäytetyön kirjoittaminen Tutkimusraportin rakenne, tyyli ja kieli sekä erilaisten lähteiden käyttäminen.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää tutkivan oppimisen taitojaan vastatakseen paremmin alueellisiin kehittämistavoitteisiin.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmä- ja parityöt, itsenäinen opiskelu ja yksilölliset harjoitustehtävät, tentti.

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja omaa erittäin hyvät valmiudet opinnäytetyön kirjoittamiseen
- osaa ilmaista itseään selkeästi ja kiinnostavasti ja osoittaa valmiutta kehittää taitojaan edelleen


Taso 3
Opiskelija
- osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja omaa hyvät valmiudet opinnäytetyön kirjoittamiseen
- osaa ilmaista itseään sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti


Taso 1
Opiskelija
- osaa kuvata tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja saa valmiudet opinnäytetyön kirjoittamiseen

Arviointimenetelmät

Hyväksytyt harjoitustehtävät. Tentti (numeerinen arviointi 0-5).


Takaisin