VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2017 > Vuosi 2 > Ammatillinen kasvu II (SAPA0103)

Ammatillinen kasvu II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0103
OPS: SA 2017
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018-2019)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
2S-SA-2A31.8.2018 – 21.12.2018Sinikka PalosaariSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
3S-SA-2B31.8.2018 – 21.12.2018Regina NurmiSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2020-2021.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

* tunnistaa ja arvioida omaa ammatillista kasvua ja kehitystä
* vahvistaa omaa ammatillista itsetuntemustaan
* kehittää omia ammatillisia vuorovaikutustaitojaan toimiessaan erilaisissa asiakastilanteissa
* huomioida työntekijöiden ja erilaisten työyhteisöjen näkökulman

Portfoliotyöskentelyn painopisteenä työntekijä- ja työyhteisönäkökulma.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 27 h, josta lähiopetusta 8 h ja itsenäistä opiskelua 19 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatillinen kasvu I

Sisältö

* yleisten ja ammatillisten kompetenssien kartuttaminen
* portfolion seuranta
* menetelmäpakin sisällön kerääminen, kasvattaminen ja perusteleminen
* vuorovaikutustaidot erilaisissa asiakastilanteissa

Aluevaikuttavuus

Alueen toimijoiden huomioon ottaminen suhteessa omaan ammatilliseen kasvuun.

Kansainvälisyys

Oman ammatillisen kasvun liittäminen monikulttuuriseen ja kansainväliseen toimintaympäristöön.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja reflektio portfolion avulla

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty
Opiskelija osaa

* toimia luontevasti erilaisissa asiakastilanteissa
* soveltavaa osaamistaan erilaisissa työelämän tilanteissa

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallstuminen ja tehtävien suorittaminen. Arviointi hyväksytty/hylätty.


Takaisin