VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Ammatillinen kasvu II (SAPA0103) > 2020-2021

Ammatillinen kasvu II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0103
OPS: SA 2018V / 2019
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2020 / 2020-2021)
Lukukausi: Kevät / Syksy
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna / Blom, Heidi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SA2019-2A24.8.2020 – 20.12.2020Heidi BlomSuomi17.8.2020 – 11.9.2020
3002SA2019-2B24.8.2020 – 20.12.2020Aira BraggeSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

* tunnistaa ja arvioida omaa ammatillista kasvua ja kehitystä
* vahvistaa omaa ammatillista itsetuntemustaan
* kehittää omia ammatillisia vuorovaikutustaitojaan toimiessaan erilaisissa asiakastilanteissa
* huomioida työntekijöiden ja erilaisten työyhteisöjen näkökulman

Portfoliotyöskentelyn painopisteenä työntekijä- ja työyhteisönäkökulma.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 27 h, josta lähiopetusta 8 h ja itsenäistä opiskelua 19 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ammatillinen kasvu I

Sisältö

* yleisten ja ammatillisten kompetenssien kartuttaminen
* portfolion seuranta
* menetelmäpakin sisällön kerääminen, kasvattaminen ja perusteleminen
* vuorovaikutustaidot erilaisissa asiakastilanteissa

Aluevaikuttavuus

Alueen toimijoiden huomioon ottaminen suhteessa omaan ammatilliseen kasvuun.

Kansainvälisyys

Oman ammatillisen kasvun liittäminen monikulttuuriseen ja kansainväliseen toimintaympäristöön.

Opiskelumateriaali

Raatikainen, Eija, Rahikka Anne, Saarnio Tuula ja Vepsä Päivi (2019). Ammattina sosionomi. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja reflektio portfolion avulla

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty
Opiskelija osaa

* toimia luontevasti erilaisissa asiakastilanteissa
* soveltavaa osaamistaan erilaisissa työelämän tilanteissa

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallstuminen ja tehtävien suorittaminen. Arviointi hyväksytty/hylätty.


Takaisin