VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 2 > Sosiaalialan asiakastyö (SSAH0006)

Sosiaalialan asiakastyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSAH0006
Tyyppi: Pakollinen / Harjoittelu
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018)
Laajuus: 18 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-2VK24.9.2018 – 23.12.2018Sinikka PalosaariSuomi20.8.2018 – 23.9.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija havainnoi ja soveltaa oppimaansa teoriaa toimintakyvystä ja elämänhallinnasta. Opiskelija harjaantuu asiakasvuorovaikutustaidossa työskentelemään yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa moniammatillisia verkostoja hyödyntäen. Opiskelija tuntee harjoittelukenttänsä palvelujärjestelmän ja oppii ohjaamaan asiakkaita palvelujärjestelmässä. Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja oppii toimimaan ammatillisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Opiskelijan työmäärä

486 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Pääsääntöisesti harjoittelujakso suoritetaan toisena opiskeluvuosina.

Sisältö

Erilaiset sosiaalialan asiakastyön työkentät, esim. sosiaaliohjaus, lastensuojelu, päihde- ja mielenterveystyö, vanhus- ja vammaispalvelutyö, kuntoutuspalvelut ja järjestötyö.

Opiskelumateriaali

Harjoitteluportaalista löytyvät ohjeet ja tehtävät ja mahdollisesti muu ohjaajan määrittelemä materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Aktiivinen, tavoitteellinen ja ohjattu käytännön harjoittelu sosiaalialan työkentällä.

Arviointikriteerit

Hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelun tavoitteiden saavuttamista.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu ja harjoittelutehtävä. Suoritusmerkintä.


Takaisin