VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2016V > Year 2 > Client work in social services (SSAH0006)

Client work in social services

Structure Type: Study unit
Code: SSAH0006
Type: Compulsory / Practical training
Curriculum: SA 2016V
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 2 (2018)
Credits: 18 cr
Responsible Teacher: Niemistö, Riku
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Year 2018

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1S-SA-2VK2018-09-24 – 2018-12-23Sinikka PalosaariFinnish2018-08-20 – 2018-09-23

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2019-2020.

Learning Outcomes

Opiskelija havainnoi ja soveltaa oppimaansa teoriaa toimintakyvystä ja elämänhallinnasta. Opiskelija harjaantuu asiakasvuorovaikutustaidossa työskentelemään yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa moniammatillisia verkostoja hyödyntäen. Opiskelija tuntee harjoittelukenttänsä palvelujärjestelmän ja oppii ohjaamaan asiakkaita palvelujärjestelmässä. Opiskelija osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja oppii toimimaan ammatillisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Student's Workload

486 tuntia.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Pääsääntöisesti harjoittelujakso suoritetaan toisena opiskeluvuosina.

Contents

Erilaiset sosiaalialan asiakastyön työkentät, esim. sosiaaliohjaus, lastensuojelu, päihde- ja mielenterveystyö, vanhus- ja vammaispalvelutyö, kuntoutuspalvelut ja järjestötyö.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Harjoitteluportaalista löytyvät ohjeet ja tehtävät ja mahdollisesti muu ohjaajan määrittelemä materiaali.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Aktiivinen, tavoitteellinen ja ohjattu käytännön harjoittelu sosiaalialan työkentällä.

Assessment Criteria

Hyväksytty suoritus edellyttää harjoittelun tavoitteiden saavuttamista.

Assessment Methods

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu ja harjoittelutehtävä. Suoritusmerkintä.


Back