VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 3 > Tutkimustoiminta II (SAPA0702)

Tutkimustoiminta II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0702
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2019)
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-3VK7.1.2019 – 2.6.2019Ahti Nyman, Eija Kalliokoski, Kerstin SiegfridsSuomi10.12.2018 – 14.1.2019
2S-SA-3A, S-SA-3B2.9.2019 – 22.12.2019Ahti Nyman, Kerstin Siegfrids, Pia LiedesSuomi19.8.2019 – 9.9.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tutkimuksen tekemisen perusmenetelmät ja perustella niiden käyttöä
- arvioida tutkimusraportteja tieteen periaatteiden näkökulmasta
- arvioida tutkimusmenetelmien luotettavuutta ja eettisyyttä
- tutkimusraportin laatimisen prosessin vaiheet

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 162 h, josta lähiopetusta 66 h ja itsenäistä opiskelua 96 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tutkimustoiminta I

Sisältö

 kvalitatiivinen (2 op): tekstin tutkimisen menetelmät, argumentointi
 kvantitatiivinen (2 op): tilastolliset menetelmät
 tutkimusviestintä (2 op): tutkimusraportin rakenne, tyyli ja kieli sekä erilaisten lähteiden käyttäminen

Aluevaikuttavuus

Oman alueen tarkastelu tutkimuksellisesta näkökulmasta.

Kansainvälisyys

Tutustuminen kansainväliseen tutkimusmenetelmäkirjallisuuteen ja tutkimuksiin ja niiden hyödyntämiseen.

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, verkkotuettu opiskelu.

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
- hyödyntää tilastollisia ja laadullisia tutkimusmenetelmiä
- kirjoittaa tutkimustekstiä ohjatusti, tekstin rakenne, tyyli ja kieli ovat välttävää tasoa

Taso 3: Opiskelija osaa
- soveltaa ja hyödyntää tilastollisia ja laadullisia tutkimusmenetelmiä
- kirjoittaa tutkimustekstiä lähteitä käyttäen, tekstin rakenne, tyyli ja kieli ovat hyvää tasoa

Taso 5: Opiskelija osaa
- soveltaa ja analysoida tilastollisia sekä laadullisia tutkimusmenetelmiä
- kirjoittaa tutkimustekstiä monipuolisesti erilaisia lähteitä käyttäen, tekstin rakenne, tyyli ja kieli ovat kiitettävää tasoa

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, harjoitusten ja annettujen tehtävien suorittaminen. Arviointi 0–5


Takaisin