VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 2 > Asiakastyö ja asiantuntijaviestintä (SAPA0507)

Asiakastyö ja asiantuntijaviestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0507
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018)
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-2VK8.1.2018 – 1.6.2018Sanna Keskikuru, Eija KalliokoskiSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
2S-SA-2A31.8.2018 – 21.12.2018Eija Kalliokoski, Sinikka PalosaariSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
3S-SA-2B31.8.2018 – 21.12.2018Eija Kalliokoski, Sinikka PalosaariSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee sosiaalialan asiakasprosessin ja siinä käytettävät työvälineet sekä osaa hyödyntää niitä käytännön asiakastilanteissa.
- ilmaista itseään työelämän esiintymistilanteissa.
- laatia vaikuttavan viestinnän asiakirjoja ja toimia kokouksissa ja neuvotteluissa.
- ymmärtää viestinnän merkityksen sekä yhteisön että oman työnsä kannalta ja haluaa jatkuvasti parantaa omia taitojaan.

Sisältö

• asiantuntijaviestintä: sosiaalialan viestinnän erityispiirteet, suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen, puheviestintä, yhteisö- ja ryhmäviestintä, kokoukset ja neuvottelut
• asiakastyön kirjaaminen
• asiakasprosessi ja sen dokumentointi
• yksilöön kohdistuva asiakastyö
• alkukartoitus ja asiakassuunnitelma
• asiakashaastattelun tekeminen
• verkostonäkökulma asiakastyön prosessissa
• asiakastyön vaikuttavuus
• oman rohkeuden lisääminen vuorovaikutustilanteissa ja reflektiokyvyn kehittäminen

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa
- käyttää yleisimpiä työvälineitä sosiaalialan asiakastyössä.
- hahmottaa viestintäosaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan.
- selviytyy työelämän edellyttämissä viestintätilanteissa.

Taso 3: Opiskelija
- hallitsee asiakastyön prosessissa käytettävät työvälineet
- osaa valita asiakastilanteeseen soveltuvat työtavat ja työvälineet sekä perustella ratkaisunsa.
- kuvata oman viestintäosaamisensa ja vuorovaikutustaitojensa tason.
- ilmaista itseään sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti työelämän edellyttämissä tilanteissa.

Taso 5: Opiskelija osaa
- soveltaa ja kehittää asiakastyön työvälineitä asiakaslähtöisesti ja luovasti.
- analysoida ammatillisen vuorovaikutuksen lähtökohtia ja luonnetta.
- ilmaista itseään selkeästi ja kiinnostavasti työelämän edellyttämissä tilanteissa ja osoittaa valmiutta kehittää taitojaan edelleen.


Takaisin