VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2016V > Year 2 > Client work and professional communication (SAPA0507)

Client work and professional communication

Structure Type: Study unit
Code: SAPA0507
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: SA 2016V
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 2 (2018)
Credits: 6 cr
Responsible Teacher: Saikkonen, Sanna
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Year 2018

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1S-SA-2VK2018-01-08 – 2018-06-01Sanna Keskikuru, Eija KalliokoskiFinnish2017-12-11 – 2018-01-15
2S-SA-2A2018-08-31 – 2018-12-21Eija Kalliokoski, Sinikka PalosaariFinnish2018-08-20 – 2018-09-17
3S-SA-2B2018-08-31 – 2018-12-21Eija Kalliokoski, Sinikka PalosaariFinnish2018-08-20 – 2018-09-17

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2019-2020.

Learning Outcomes

Opiskelija
- tuntee sosiaalialan asiakasprosessin ja siinä käytettävät työvälineet sekä osaa hyödyntää niitä käytännön asiakastilanteissa.
- ilmaista itseään työelämän esiintymistilanteissa.
- laatia vaikuttavan viestinnän asiakirjoja ja toimia kokouksissa ja neuvotteluissa.
- ymmärtää viestinnän merkityksen sekä yhteisön että oman työnsä kannalta ja haluaa jatkuvasti parantaa omia taitojaan.

Contents

• asiantuntijaviestintä: sosiaalialan viestinnän erityispiirteet, suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen, puheviestintä, yhteisö- ja ryhmäviestintä, kokoukset ja neuvottelut
• asiakastyön kirjaaminen
• asiakasprosessi ja sen dokumentointi
• yksilöön kohdistuva asiakastyö
• alkukartoitus ja asiakassuunnitelma
• asiakashaastattelun tekeminen
• verkostonäkökulma asiakastyön prosessissa
• asiakastyön vaikuttavuus
• oman rohkeuden lisääminen vuorovaikutustilanteissa ja reflektiokyvyn kehittäminen

Assessment Criteria

Taso 1: Opiskelija osaa
- käyttää yleisimpiä työvälineitä sosiaalialan asiakastyössä.
- hahmottaa viestintäosaamistaan ja vuorovaikutustaitojaan.
- selviytyy työelämän edellyttämissä viestintätilanteissa.

Taso 3: Opiskelija
- hallitsee asiakastyön prosessissa käytettävät työvälineet
- osaa valita asiakastilanteeseen soveltuvat työtavat ja työvälineet sekä perustella ratkaisunsa.
- kuvata oman viestintäosaamisensa ja vuorovaikutustaitojensa tason.
- ilmaista itseään sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti työelämän edellyttämissä tilanteissa.

Taso 5: Opiskelija osaa
- soveltaa ja kehittää asiakastyön työvälineitä asiakaslähtöisesti ja luovasti.
- analysoida ammatillisen vuorovaikutuksen lähtökohtia ja luonnetta.
- ilmaista itseään selkeästi ja kiinnostavasti työelämän edellyttämissä tilanteissa ja osoittaa valmiutta kehittää taitojaan edelleen.


Back