VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 2 > Sosiaalialan ammattietiikka (SAPA0106)

Sosiaalialan ammattietiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0106
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018)
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Bragge, Aira
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-2VK31.8.2018 – 21.12.2018Aira BraggeSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
* sosiaalialan ammattieettiset periaatteet
* hahmottaa eettisen pulmatilanteen ja ratkaista sen Restin eettistä toimintamallia hyödyntäen

Sisältö

Sosiaalialan ammattieettiset periaatteet
Eettiset pulmatilanteet ja niiden ratkaiseminen Restin eettistä toimintamallia hyödyntäen

Arviointikriteerit

Taso K5: Opiskelija osaa keskustella sosiaalialaan liittyvistä eettisistä pulmatilanteista. Opiskelija osaa ratkaista sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa sosiaalialan työssä ilmeneviä eettisiä pulmatilanteita. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää ryhmän toimintaa tavoitteellisesti.

Taso H3-H4: Opiskelija osaa pohtia yhdessä toisten kanssa sosiaalialan työhön liittyviä eettisiä pulmatilanteita. Opiskelija osaa ratkaista yhdessä toisten kanssa sosiaalialan työssä ilmeneviä eettisiä pulmatilanteita. Opiskelija osaa koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa.

Taso T1-T2: Opiskelija tietää sosiaalialan työhön vaikuttavat sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Opiskelija osaa pohtia ohjattuna sosiaalialan työhön liittyviä eettisiä pulmatilanteita. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä tavoitteiden saavuttamiseksi.


Takaisin