VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2016V > Year 2 > Professional ethics of social services (SAPA0106)

Professional ethics of social services

Structure Type: Study unit
Code: SAPA0106
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: SA 2016V
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 2 (2018)
Credits: 2 cr
Responsible Teacher: Bragge, Aira
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Year 2018

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1S-SA-2VK2018-08-31 – 2018-12-21Aira BraggeFinnish2018-08-20 – 2018-09-17

Learning Outcomes

Opiskelija osaa
* sosiaalialan ammattieettiset periaatteet
* hahmottaa eettisen pulmatilanteen ja ratkaista sen Restin eettistä toimintamallia hyödyntäen

Contents

Sosiaalialan ammattieettiset periaatteet
Eettiset pulmatilanteet ja niiden ratkaiseminen Restin eettistä toimintamallia hyödyntäen

Assessment Criteria

Taso K5: Opiskelija osaa keskustella sosiaalialaan liittyvistä eettisistä pulmatilanteista. Opiskelija osaa ratkaista sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa sosiaalialan työssä ilmeneviä eettisiä pulmatilanteita. Opiskelija osaa johtaa ja kehittää ryhmän toimintaa tavoitteellisesti.

Taso H3-H4: Opiskelija osaa pohtia yhdessä toisten kanssa sosiaalialan työhön liittyviä eettisiä pulmatilanteita. Opiskelija osaa ratkaista yhdessä toisten kanssa sosiaalialan työssä ilmeneviä eettisiä pulmatilanteita. Opiskelija osaa koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista toimintaa.

Taso T1-T2: Opiskelija tietää sosiaalialan työhön vaikuttavat sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Opiskelija osaa pohtia ohjattuna sosiaalialan työhön liittyviä eettisiä pulmatilanteita. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä tavoitteiden saavuttamiseksi.


Back