VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2016V > Vuosi 2 > Ammatillinen kasvu II (SAPA0103)

Ammatillinen kasvu II

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SAPA0103
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: SA 2016V
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2018)
Laajuus: 1 op
Vastuuopettaja: Saikkonen, Sanna
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2018

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
1S-SA-2VK8.1.2018 – 1.6.2018Eija Kalliokoski, Heidi BlomSuomi11.12.2017 – 15.1.2018
2S-SA-2A31.8.2018 – 21.12.2018Sinikka PalosaariSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
3S-SA-2B31.8.2018 – 21.12.2018Regina NurmiSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2019-2020.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

* tunnistaa ja arvioida omaa ammatillista kasvua ja kehitystä
* vahvistaa omaa ammatillista itsetuntemustaan
* kehittää omia ammatillisia vuorovaikutustaitojaan toimiessaan erilaisissa asiakastilanteissa
* huomioida työntekijöiden ja erilaisten työyhteisöjen näkökulman

Portfoliotyöskentelyn painopisteenä työntekijä- ja työyhteisönäkökulma.

Sisältö

* yleisten ja ammatillisten kompetenssien kartuttaminen
* portfolion seuranta
* menetelmäpakin sisällön kerääminen, kasvattaminen ja perusteleminen
* vuorovaikutustaidot erilaisissa asiakastilanteissa

Arviointikriteerit

Hyväksytty / hylätty
Opiskelija osaa

* toimia luontevasti erilaisissa asiakastilanteissa
* soveltavaa osaamistaan erilaisissa työelämän tilanteissa


Takaisin