VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2016V > Year 2 > Professional development II (SAPA0103)

Professional development II

Structure Type: Study unit
Code: SAPA0103
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: SA 2016V
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 2 (2018)
Credits: 1 cr
Responsible Teacher: Saikkonen, Sanna
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Year 2018

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1S-SA-2VK2018-01-08 – 2018-06-01Eija Kalliokoski, Heidi BlomFinnish2017-12-11 – 2018-01-15
2S-SA-2A2018-08-31 – 2018-12-21Sinikka PalosaariFinnish2018-08-20 – 2018-09-17
3S-SA-2B2018-08-31 – 2018-12-21Regina NurmiFinnish2018-08-20 – 2018-09-17

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2019-2020.

Learning Outcomes

Opiskelija osaa

* tunnistaa ja arvioida omaa ammatillista kasvua ja kehitystä
* vahvistaa omaa ammatillista itsetuntemustaan
* kehittää omia ammatillisia vuorovaikutustaitojaan toimiessaan erilaisissa asiakastilanteissa
* huomioida työntekijöiden ja erilaisten työyhteisöjen näkökulman

Portfoliotyöskentelyn painopisteenä työntekijä- ja työyhteisönäkökulma.

Contents

* yleisten ja ammatillisten kompetenssien kartuttaminen
* portfolion seuranta
* menetelmäpakin sisällön kerääminen, kasvattaminen ja perusteleminen
* vuorovaikutustaidot erilaisissa asiakastilanteissa

Assessment Criteria

Hyväksytty / hylätty
Opiskelija osaa

* toimia luontevasti erilaisissa asiakastilanteissa
* soveltavaa osaamistaan erilaisissa työelämän tilanteissa


Back