VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2015 > Vuosi 1

Sosionomikoulutus (SA 2015)

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2015
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2015-2016)

Vuosi: 1234kaikki
KoodiNimiLukuvuoden
aikana
OP
 
SSAP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT49
SSAP0100Opiskelu sosionomiksi10
SSAP0101Opiskelu sosiaalialallax3
SSAP0102Kirjallinen viestintäx2
SSAA0103Ihmisen sosialisaatiox5
SSAP0200Sosionomina yhteiskunnassa15
SSAP0201Yhteiskunnan toimintax5
SSAP0202Ihminen asiakkaana ja toimijana työyhteisössäx5
SSAA0203Ihminen oppijana ja ryhmän jäsenenäx5
SSAA0300Sosionomina maailmassa14
SSAA0301Sosiaalialan ammattietiikkax4
SSAA0302Sosiaalialan organisaatio- ja toimintakulttuuritx5
SSAP0303Kulttuurit ihmisen arjessa ja yhteiskunnan toiminnassax3
SSAP0304Sosiaalialan ruotsi Ix2
SSAA0400Ihmisenä elämänkaaren eri vaiheissa10
SSAA0401Varhaiskasvatusx4
SSAA0402Erityispedagogiikkax4
SSAA0403Ensiapu ja poikkeusolotx2
 
SSAV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
SSAH0000HARJOITTELU9
SSAH0001Perehtyminen asiakkuuteenx9
 
SSAO0000OPINNÄYTETYÖ15