VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2020 > Vuosi 2 > Palveluliiketoiminnan johtaminen (SSYS1602)

Palveluliiketoiminnan johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1602
OPS: S-SY 2020
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Koskinen, Ossi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003SSY2020-2Y1.1.2022 – 31.7.2022Ossi Koskinen, Piia Uusi-KakkuriSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sosiaali- ja terveysalan palveluliiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: h
- mistä itsenäistä opiskelua: h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- Tuotteistaminen ja palveluiden hinnoittelu
- Yritystoiminta ja yrittäjyys
- Liiketoimintasuunnitelma
- Palveluiden kilpailuttaminen ja tilaaja-tuottaja-mallit

Opiskelumateriaali

Opettajan erikseen määräämä materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luokka- ja verkko-opetus sekä kurssitehtävä

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti palveluliiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen perusasioit
Taso 3: Opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti palveluliiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen perusasioita ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
Taso 5: Opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti palveluliiketoiminnan kehittämistä ja johtamista ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa

Arviointimenetelmät

Osallistuminen opetukseen 30%, Kurssitehtävä 30%, Tentti 40%


Takaisin