VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2020 > Vuosi 1 > Työyhteisön johtaminen (SSYS1505)

Työyhteisön johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1505
OPS: S-SY 2020
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Nurmi, Regina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SSY2020-1Y24.8.2020 – 20.12.2020Hannele LaaksonenSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustella strategian jalkauttamisen merkityksen osana tuloksellista ja toimivaa organisaatiota
- kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
- johtaa ja uudistaa toimintaa erilaisissa toimintaympäristöissä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 h
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 14 h
- itsenäistä opiskelua 94 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- Henkilöstöstrategia ja henkilöstösuunnitelma osana organisaation toimintaa
- Osallistava ja monialainen johtajuus
- Organisaatiokulttuuri
- Oppivan organisaation periaatteet
- Työyhteisön johtaminen ja toimivuus, työhyvinvointi, työsuojelu, työturvallisuus ja työyhteisön haastavat tilanteet
- Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot

Opiskelumateriaali

Opettajan osoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetusta, ohjattua verkko-opetusta (Moodle) sekä itsenäistä opiskelua.

Arviointikriteerit

Taso 5: opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti strategista työskentelyä organisaation kaikilla tasoilla ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa
- analysoi ja pohtii työyhteisön johtamisen menetelmiä sekä työhyvinvointia kehittäviä toimenpiteitä ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa

Taso 3: opiskelija
- kuvaa strategisen työskentelyn merkityksen työyhteisössä ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa työyhteisön johtamisen menetelmiä sekä työhyvinvointia kehittäviä toimenpiteitä ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 1: opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti strategiatyötä ja sen merkitystä organisaation johtamisessa
- kuvaa esimerkinomaisesti työyhteisön johtamisen menetelmiä sekä työhyvinvointia kehittäviä toimenpiteitä

Arviointimenetelmät

Koe (100%)


Takaisin