VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2020 > Vuosi 1 > Henkilöstöjohtaminen (SSYS1504)

Henkilöstöjohtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1504
OPS: S-SY 2020
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Hakala, Paula
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SSY2020-1Y4.1.2021 – 2.5.2021Hannele LaaksonenSuomi17.8.2020 – 10.1.2021

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet
- soveltaa perustellusti henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä ja menetelmiä eri asiayhteyksissä
- kuvata henkilöstöjohtamista ohjaavia lakeja ja sopimuksia sekä osaa hyödyntää niitä esimiestyössä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 162 h
- työjärjestyksessä olevaa opiskelua 21 h
- itsenäistä opiskelua 141 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit organisaatiossa
- Osaamisen johtaminen
- Ikäjohtaminen
- Eettinen johtaminen
- Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työsuhteeseen liittyvät erityiskysymykset

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetusta, ohjattua verkko-opetusta (Moodle) sekä itsenäistä opiskelua.

Arviointikriteerit

Taso 5: opiskelija
- tarkastelee analyyttisesti henkilöstöjohtamisen keskeisiä prosesseja ja osa-alueita sekä soveltaa tietoa sosiaali- tai terveydenhuollon eri toimintaympäristöihin
- analysoi ja pohtii henkilöstöjohtamisen käsitteitä ja menetelmiä sekä niiden merkitystä osana esimiestyötä
- ymmärtää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet sekä soveltaa tietoa uudessa kontekstissa

Taso 3: opiskelija
- kuvaa henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit ja osa-alueet sekä soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- kuvaa henkilöstöjohtamisen käsitteet ja menetelmät tutussa kontekstissa
- kuvaa työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia tutussa kontekstissa

Taso 1: opiskelija
- kuvaa esimerkinomaisesti henkilöstöjohtamisen keskeisiä prosesseja ja osa-alueita
- kuvaa esimerkinomaisesti henkilöstöjohtamisen käsitteitä ja menetelmiä
- kuvaa esimerkinomaisesti työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia

Arviointimenetelmät

Koe (50 %) ja tehtävä (50 %)


Takaisin