VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (S-SY) > 2020 > Vuosi 1 > Itsensä johtaminen (SSYS1501)

Itsensä johtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1501
OPS: S-SY 2020
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2020-2021)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2020-2021

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
5S-SY-1Y26.8.2019 – 31.5.2021Riku Niemistö, Ulla IsosaariSuomi19.8.2019 – 9.9.2019
3001SSY2020-1Y24.8.2020 – 20.12.2020Riku NiemistöSuomi17.8.2020 – 11.9.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2022-2023.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia suunnitelmallisesti ja aikatauluttaa omaa opiskeluaan realistisesti
- asettaa opinnoilleen tavoitteita ja johtaa omaa toimintaansa
- tunnistaa erilaisia oppimistyylejä ja ammatillisen kehittymisen väyliä
- käyttää portfoliota opintojen tukena ja ammatillisen kehittymisen välineenä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 14 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 40 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- urakehitys
- oppimistyylit
- asiantuntijaksi kehittyminen
- portfolio kasvun ja kehittymisen välineenä
- itsensä johtaminen

Aluevaikuttavuus

Opiskelija pohtii oman osaamisensa kehittämistä suhteessa omaan organisaatioonsa, joka useimmiten on alueella.

Kansainvälisyys

Opiskleija pohtii omaa osaamistaan suhteessa kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetusta, ohjattua verkko-opetusta (Moodle) sekä itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- tekee toiminnalleen suunnitelman ja opiskeluun aikataulun
- asettaa opinnoilleen standarditavoitteita ja johtaa omaa toimintaansa pääsääntöisesti ohjatusti
- tunnistaa esimerkinomaisesti erilaisia oppimistyylejä ja ammatillisen kehittymisen väyliä
- tunnistaa esimerkinomaisesti portfolion merkityksen opintojen tukena ja ammatillisen kehittymisen välineenä

Taso 3: opiskelija
- tekee toiminnalleen perustellun suunnitelman
- asettaa opinnoilleen omakohtaiset tavoitteet ja johtaa omaa toimintaansa lähes itsenäisesti
- tunnistaa erilaisia oppimistyylejä ja ammatillisen kehittymisen väyliä ja soveltaa tietoa omassa kontekstissa osittain
- käyttää portfoliota opintojen tukena ja ammatillisen kehittymisen välineenä ja soveltaa tietoa omassa kontekstissa osittain
Taso 5: opiskelija
- toimii suunnitelmallisesti ja tekee opintosuoritukset suunnittelemassaan aikataulussa
- asettaa opinnoilleen analyyttisiä tavoitteita ja johtaa omaa toimintaansa valintojaan perustellen
- tunnistaa erilaisia oppimistyylejä ja ammatillisen kehittymisen väyliä ja soveltaa tietoa omaan oppimiseensa ja kehittymiseensä huolellisesti perustellen
- käyttää portfoliota opintojen tukena ja ammatillisen kehittymisen välineenä ja soveltaa tietoa omassa kontekstissa huolellisesti perustellen

Arviointimenetelmät

Portfolio 100 %


Takaisin